Veldwerk

Het veldwerk moet bijdragen aan het vergroten van de kennis over de vogels en vogelstand in onze Foto Nico Jonkerregio. Meer inzicht kan leiden tot een betere bescherming van onze regionale avifauna.

De Veldwerkcommissie ondersteunt het onderzoek in het gebied van onze Vogelwerkgroep. Indien nodig organiseert ze ook zelf nieuwe inventarisaties of tellingen. Heel veel onderzoek door leden en niet-leden wordt door Sovon gecoördineerd. De telresultaten gaan dan rechtstreeks naar deze organisatie voor vogelonderzoek.

Veel leden doen niet alleen mee om een bijdrage te leveren aan het onderzoek, maar zeker ook omdat het leuk werk is. Je leert de vogels en het gebied waar je inventariseert steeds beter kennen. Bij een aantal van deze activiteiten bestaat de mogelijkheid als beginner mee te gaan met ervaren vogelaars. Indien u aan veldwerk mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij de Veldwerkcommissie.

De veldwerkcommissie bestaat uit Martin Hin, Rino Abrahamse.
Notitie Veldwerk 2013