Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Veldwerk

Vrijwilligers controleren de nesten en ringen de jongen

Vogels tellen, ringen, broedvogels tellen, het gebeurt allemaal buiten in het veld. Veldwerk is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook zeer waardevol. Het draagt bij aan het vergroten van de kennis over de vogels en de vogelstand in onze regio. Meer inzicht kan leiden tot een betere bescherming van onze regionale avifauna. Denk hierbij aan bedreigingen zoals voorgenomen bouwprojecten, verduurzaming van huizen, plannen van overheden of andere organisaties met bossen, parken, duinen of zee.

De veldwerkcommissie van de vogelwerkgroep ondersteunt het onderzoek in het gebied van onze leden. Indien nodig organiseert de commissie ook zelf nieuwe inventarisaties of tellingen. Bijna al het vogelonderzoek in Nederland wordt door Sovon geco√∂rdineerd. Ook onze telresultaten gaan meestal rechtstreeks naar deze organisatie. Maar de resultaten worden ook in de regio gebruikt door bijvoorbeeld onze eigen natuurbeschermingscommissie. Verslagen van veldwerk verschijnen regelmatig in ons ledenblad Fitis.

Via het onderstaand menu vind je informatie over onderzoeken en werkgroepen. Wil je meer informatie of meteen meehelpen, neem dan contact op met de coördinator. Heb je een andere vraag dan kan je altijd terecht bij de veldwerkcommissie, via veldwerk@vwgzkl.nl.