Veldwerk

Het veldwerk draagt bij aan het vergroten van de kennis over de vogels en de vogelstand in onze Foto Nico Jonkerregio. Meer inzicht kan leiden tot een betere bescherming van onze regionale avifauna.

De Veldwerkcommissie coördineert het onderzoek in het gebied van onze leden. Indien nodig organiseert ze ook zelf nieuwe inventarisaties of tellingen. Bijna al vogelonderzoek in Nederland wordt door Sovon gecoördineerd. Ook onze telresultaten gaan rechtstreeks naar deze organisatie.

Veel leden doen niet alleen mee omdat de tellingen nuttig zijn, maar vooral omdat het leuk werk is. Je leert de vogels en het gebied waar je inventariseert steeds beter kennen. Bij een aantal van deze activiteiten bestaat de mogelijkheid als beginner mee te gaan met ervaren vogelaars. Indien u aan veldwerk mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij de Veldwerkcommissie.

De veldwerkcommissie bestaat uit Christophe Reijman (voorzitter) e-mail, Martin Hin en Marcel Slaterus.