Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogelringstations

In Zuid-Kennemerland zijn twee vogelringstations in de duinen. Hier werken veel leden van de Vogelwerkgroep maar het zijn zelfstandige clubs. De Vogelwerkgroep steunt hun ringwerk met een financiële bijdrage en elk jaar is er een excursie naar de stations.

Kennemerduinen
In de Kennemerduinen is het ringstation van de Stichting Vinkenbaan Mr. Cornelis van Lennep 1751 – 1813. Info via Facebook. Contactpersoon is Marcel Slaterus.

AWDuinen
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is ook een Ringstation. En dit is de website van dit ringstation.

Wil je ook vogels leren ringen, neem dan contact op via de eigen websites.

Draaihals wordt geringd