Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogeltrektellen

In het voorjaar maar vooral in de herfst worden langstrekkende vogels geteld. Het is interessant om te weten welke vogels er vliegen maar het is vooral spannend! Elke dag is anders en elk moment kan er een zeldzame soort langskomen. De oudste telgegevens van de Vogelwerkgroep dateren uit het jaar 1952. Daarmee is de Boulevard Bloemendaal de oudste telpost van het land.
De resultaten van alle trektellingen zijn te volgen op de website www.trektellen.nl. Kijk hier voor Parnassia, hier voor de Reddingsbrigade van Bloemendaal aan Zee en hier voor IJmuiden. Tellers zijn altijd welkom. Wilt u samen met anderen tellen, overleg dan met de coördinatoren. Via deze site kunt u vliegbeelden en vluchtroepen leren kennen.

Landtrek
Landtrek wordt geteld op een hoog duin aan de zuidkant van het parkeerterrein bij Parnassia in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Coördinator telpost Parnassia: Eef Kieft.

Zeetrek
De zeetrek wordt gevolgd bij de Reddingsbrigade Bloemendaal aan Zee. Coördinator telpost Reddingsbrigade: Steve Geelhoed.

Trektellen / Johan Stuart