Tellingen Landje van Gruijters

Wintertaling. Dennis Klein

Wintertaling. Dennis Klein

Elke week tellen leden van de Vogelwerkgroep alle vogels op het Landje van Gruijters, de gracht bij Fort Spaarndam-Noord en de IJsbaan. De resultaten leert ons veel over het voorkomen van soorten in de regio, trekperioden en ook hoe vogels reageren op waterstanden en het beheer van het gebied. In de Fitis verschijnt regelmatig een verslag van de tellingen.

Coördinator: Annemiek Huneker, telefoon 023-5371152 of mail.