Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Oeverzwaluwwerkgroep

Leden van het IVN Zuid-Kennemerland maakten zich halverwege de jaren negentig zorgen over het verdwijnen van broedmogelijkheden voor oeverzwaluwen rondom Hoofddorp. Door lobbywerk hebben ze ervoor gezorgd dat er in de de Tolenburgerplas aan de zuidkant van Hoofddorp een kunstmatige wand voor oeverzwaluwen in ingericht. Samen met de Vogelwerkgroep wordt de wand onderhouden en wordt er onderzoek gedaan.

Coördinator: Marcel Schalkwijk, email

Er zijn excursies, er is jaarlijks in maart een schoonmaakdag (de pijpen moeten weer met zand opgevuld worden) en er kan geholpen worden bij het ringen van de oeverzwaluwen. Alle informatie staat op de site van de  Oeverzwaluwwerkgroep.

Met wat hulpmiddelen worden de nestpijpen schoongemaakt en gevuld met vers zand. Foto Johan Stuart
De nestpijpen worden schoongemaakt en gevuld met vers zand / Johan Stuart