Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld te brengen. Het is een laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. De resultaten van de eerste zes jaar zien er goed uit.

Wil je meedoen?
Omdat bijna alle vogelaars de stadsvogels wel kennen, is dit een leuk project ook voor beginnende vogelaars. Via MUS kan je je aanmelden. Slechts 5 à 7 uur veldwerk per postcodegebied levert een hoop interessante resultaten op.

Heb je vragen? Die kan je stellen via veldwerk@vwgzkl.nl.

Groenling