Natuurbescherming

Sneeuwgors. Foto Dennis Klein

Sneeuwgors. Foto Dennis Klein

Door de grote variatie in landschapstypen is het werkgebied van onze vogelwerkgroep gelukkig rijk aan vogels. Helaas staan de vele waardevolle gebieden en gebiedjes in onze dichtbevolkte regio geregeld ook onder druk. Natuurbescherming is dan ook een van de speerpunten van onze vereniging. Waar mogelijk proberen we onze doelen te bereiken via overleg. Maar als het echt nodig is trekken we ook via beroepsprocedures ten strijde. Wij werken daarbij graag samen met andere natuurorganisaties zoals:

In dit deel van de website vindt u informatie over belangrijke lopende zaken. Wilt u meer weten of wilt u iets kwijt, neem dan contact op ons.

Actuele natuurbeschermingszaken