Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Gierzwaluwwerkgroep

Bijna niets is zo mooi als gierzwaluwen die zwieren boven de stad. Nog mooier is het om ze te horen roepen op zwoele zomeravonden. Helaas verdwijnen er steeds meer nestplaatsen door verbouw, isolatie of sloop van woningen. Daarom tellen we gierzwaluwen en inventariseren we nestplaatsen, want de vogels èn hun nesten zijn beschermd. Waar nesten zitten mag niet zomaar verbouwd worden. We tellen op avonden in de maanden juni en juli.

Wil je meehelpen? We hebben tellers nodig. Neem contact op met de coördinator van deze telling: Nico de Bont: nicodebont@kpnmail.nl.
Geef het graag door als je gierzwaluwnesten ontdekt en zet je waarneming op Waarneming.nl.

Heb je vragen? Die kan je stellen via veldwerk@vwgzkl.nl.