Gierzwaluwwerkgroep

Een Gierzwaluw vliegt net uit zijn nest. Foto Erwin Robbertz

Een Gierzwaluw vliegt net uit zijn nest. Foto Erwin Robbertz

Gierzwaluwen broeden in spleten en gaten in gebouwen. Bij verbouwing of sloop van woningen verdwijnen er vaak nestplaatsen, waardoor de aantallen achteruit gaan. De Gierzwaluwwerkgroep houdt zich o.a. bezig met het inventariseren van nestplaatsen en het tellen van Gierzwaluwen. Het is belangrijk een nestplaats van een paartje gierzwaluwen door te geven aan de Gierzwaluwwerkgroep.

Coördinator: Nico de Bont (e-mail)

Deze werkgroep kan meer leden gebruiken!