Watervogeltellingen

Tafeleend man

Tafeleend man. Foto Ronald van Zon

Ook in het gebied van onze Vogelwerkgroep volgen we de watervogels. Het hele jaar door worden bijvoorbeeld ganzen en zwanen geteld, vooral in de polders.

Daarnaast doen we mee aan de Midwintertelling, half januari. Het doel van de Midwintertelling is de aantallen en de verspreiding van in Nederland overwinterende watervogels eenmaal per winter zo compleet mogelijk vast te leggen. Deze tellingen,  georganiseerd door SOVON, maken deel uit van het Meetnet Watervogels. Bovendien dragen de Nederlandse watervogeltellingen bij aan een internationaal opgezet telprogramma, gecoördineerd door Wetlands International, waaraan jaarlijks door talloze vogelaars in een groot deel van Europa, Afrika en Azië deelgenomen wordt.
Coördinatie Midwintertelling: Rino Abrahamse.

Resultaten-midwinter watervogeltelling januari-2014

Resultaten midwinter watervogeltelling januari 2015

Resultaten-midwinter-watervogeltelling-januari-2016

Resultaten midwinter watervogeltelling januari 2017