Bestuur en contact

Voorzitter
Martijn Korthorst email

Secretaris en ledenadministratie
Frank Dijkstra email
Parklaan 95, 2011 KS Haarlem

Penningmeester en archief
Bert Kostermans email
Bankrekening: NL74 TRIO 0379 4800 69
t.n.v. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Overige bestuursleden
Rino Abrahamse (veldwerk)
Nico de Bont (promotie)
André Broekmans (2e secretaris) email
Chris Brunner (natuurbescherming)
Johan Stuart (jeugd, website en pers)

Natuurbescherming
Chris Brunner email
Telefoon 023-5320911

Veldwerk
Rino Abrahamse email

Excursies en lezingen
Corrie Berende en Hans Limper email

Meerdaagse kampjes
Annegreet van Arkel, Annemieke Huneker, Eduard Hoek, Eef van Huijssteeden en Johan Stuart

Promotie
Nico de Bont email
Telefoon 06-11731001

Redactie Fitis
Jan Kuijs email
Rijnegomlaan 35,  2111 XM Aerdenhout
Telefoon 06-13780471
Antje Ehrenburg redactie
Han Buckx
Sven Pekel

Jeugdvogelclub, webmaster en perscontacten
Johan Stuart email
Telefoon 06-12984385

Cursussen
Claudi Boersbroek email
Kraanvogellaan 25, 2106 DD  Heemstede

Meldpunt voor overtredingen tegen vogels
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Telefoon 045-5466222

Meldpunt voor directe hulp aan vogels
Dierenambulance Haarlem
Telefoon 023-5334323
Stichting Vogelrampenfonds
Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem
Telefoon 023-5255302

De statuten van de Vogelwerkgroep zijn te vinden onder deze link Statuten Vogelwerkgroep Zuid_Kennemerland