Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Bestuur en contact

Voorzitter
Christophe Reijman email

Secretaris en ledenadministratie
Frank Dijkstra email
Parklaan 95, 2011 KS Haarlem

Penningmeester en archief
Bert Kostermans email
Bankrekening: NL74 TRIO 0379 4800 69
t.n.v. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Overige bestuursleden
Christophe Reijman (veldwerk)
Nico de Bont (promotie)
Vacant (2e secretaris)
Chris Brunner (natuurbescherming)
Lida Zaremba (Fitis)
Martijn Los (algemeen bestuurslid)

Natuurbescherming
Chris Brunner email
Telefoon 023-5320911

Veldwerk
Christophe Reijman
Marcel Slaterus
Martin Hin
email

Excursies en lezingen
Hans Limper, Michel Top en Corrie Berende email

Meerdaagse kampjes
Annegreet van Arkel, Annemieke Huneker, Eef van Huijssteeden en Johan Stuart

Promotie
Nico de Bont email
Telefoon 06-11731001

Redactie Fitis
Lida Zaremba redactie
Han Buckx
Antje Ehrenburg
Abé Holshuijsen
Marcel Slaterus

Nieuwsbrief
Abé Holshuijsen email

Jeugdvogelclub
Annemarijn Sintenie, Erwin Robbertz en Johan Stuart email
Telefoon 06-12984385

Cursussen
Claudi Boersbroek email

Meldpunt voor overtredingen tegen vogels
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Telefoon 045-5466222

Meldpunt voor directe hulp aan vogels
Dierenambulance Haarlem
Telefoon 023-5334323
Stichting Vogelrampenfonds
Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem
Telefoon 023-5255302

De statuten van de Vogelwerkgroep zijn te vinden onder deze link Statuten Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland