Dit jaar iets minder huiszwaluwen

Huiszwaluwnesten / Erwin Robbertz

Van eind juni t/m augustus 2023 zijn 11 tellers op stap geweest om alle huiszwaluwnesten op te sporen en te tellen hoeveel er bezet zijn. Dat leverde in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer 609 nesten op tegen 650 in 2022. Een achteruitgang van slechts 6% maar wel een flink stuk minder dan de 785 in 2019 of 811 in 2010. Maar gelukkig wel meer dan veel andere jaren. In de grafiek staan de aantallen van de laatste 19 jaar. Het is leuk dit te vergelijken met de landelijke trend die Sovon presenteert. Hoe het komt dat er dit jaar iets minder nesten zijn geteld is niet bekend.

Lees verder

Gezocht IJsvogelwaarnemers

We zoeken voor Heemstede en omgeving waarnemers die graag IJsvogels spotten. In deze omgeving zijn van oudsher veel locaties bekend waar IJsvogels worden gezien. Wij missen echter waarnemers die deze locaties een aantal keren per broedseizoen controleren. Misschien ben je al een doorgewinterde vogelaar, maar ook als beginner kunnen we je op weg helpen.
Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar de coördinator IJsvogels: kantoor@letiziabaas.nl.

Kleine Mantelmeeuwen vlogen van Casablanca naar Fort Eiland

Van het uitgebreide onderzoek aan Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Scholeksters op Fort Eiland in IJmuiden is het verslag over 2023 verschenen. Het zorgt voor verrassend veel leuke kennis over meeuwen in onze regio. Hulde voor de onderzoekers die dit al sinds 2008 doen.
Met de komst van nieuwe vrijwilliger Mars Muusse is ook de toekomst van dit onderzoek verzekerd. Mars zal de komende jaren het onderzoek geheel overnemen van Fred Cottaar en José Cottaar. Deze kolonie is uitermate geschikt voor het doen van meeuwenonderzoek omdat een groot percentage van de broedvogels is gekleurringd.

Lees verder

Cetti’s Zanger explosief qua zang én verspreiding

Cetti´s Zanger / Saxifraga-Luc Hoogenstein

Ik weet nog goed dat ik mijn eerste Cetti’s Zanger hoorde. Het was in de Camargue, in het warme zuiden van Frankrijk. Ik stond op een uitkijkplatform en schuin onder me hoorde ik de explosieve zang van deze vogel vanuit een dichte rietkraag. Zien deed ik hem niet. De zang is door het explosieve karakter erg opvallend. Niet alleen de zang is explosief, ook verovert deze riet- en ruigtevogel onze regio nogal snel.

Lees verder

De vogels waren leuk, maar de Vos was top

Elke dag regende het, maar op 12 november 2023 was het droog en zonnig! Met 6 kinderen liepen we van de parkeerplaats bij Parnassia, via de trektelpost, de Hazenberg naar het Vogelmeer. Er vlogen wat Spreeuwen, Vinken en Holenduiven langs. Maar het meest bijzonder vonden de kinderen de Vos die voedsel aan het zoeken was in een natte duinvallei. We konden hem prachtig bekijken en fotograferen.

Lees verder

Knotwilgen kunnen weer jaren mee

Tijdens de Natuurwerkdag op 3 november 2023 zijn de 11 knotbomen bij vogelkijkhut de Smient geknot door 13 enthousiaste vrijwilligers. Het was ook de bedoeling om de hut te beitsen, maar dat kon niet door de buien die af en toe over trokken. We waren bang dat de werkdag helemaal in het water zou vallen, maar dat viel gelukkig mee. Af en toe schuilen in de hut (met koffie en koek) was wel nodig.

Lees verder

Wel 8 nieuwe soorten op één dag!

De dag startte met 2 Torenvalken en een grote groep Lepelaars in de lucht. Het beloofde goed te worden. We waren op zondag 8 oktober 2023 met 9 enthousiaste kinderen op de Zuidpier van IJmuiden. Maar we begonnen op het strand waar het barstte van de meeuwen. Bij de vloedlijn zagen we veel Drieteenstrandlopers. Daartussen ontdekten we een Bonte Strandloper en drie Steenlopers. Verderop zagen we twee Zilverplevieren en een groepje Bontbekplevieren. En of dat nog niet genoeg was, ontdekten de kinderen met hun goede ogen heel wat Jan-van-Genten over zee vliegen. Wel ver weg. Ook werden er nog twee ‘engeltjes’ gemaakt in het zand.

Lees verder

Nieuwe vogelkijkhut bij Spartelmeer

Bij het Spartelmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland staat een nieuwe vogelkijkhut. De hut staat iets zuidelijker dan het vogelkijkscherm dat hier eerst stond. Vanuit de hut heb je goed zicht op het noordelijke deel van de plas, waar ook wat ondiepe poelen en grazige stukken zijn. Of er veel vogels te zien zullen zijn, zal de toekomst leren. Kijk hier voor de waarnemingen.

Lees verder

Oproep: digitaliseren dia’s en geluidsopnamen

Al enkele jaren zijn we bezig met het uitzoeken en onderbrengen van archiefstukken van de Vogelwerkgroep zelf en van enkele prominente leden zoals de familie Bloem. We zijn daarbij enorm geholpen door Ruud Vlek uit Amsterdam. De werkzaamheden komen nu in een eindstadium. Verreweg de meeste stukken zijn geaccepteerd door het Noord-Hollands Archief en zullen aldaar worden opgeslagen en raadpleegbaar worden gemaakt. Een uitzondering geldt voor dia’s van vooral Hans Vader en Chris van Deursen en geluidsopnames van Freek Bloem. Deze worden niet opgenomen.

Lees verder

Zondag 3 december: Samen vogelen Elswout

Wandelen over Landgoed Elswout is een feest voor de zintuigen; de schoonheid van deze 400 jaar oude buitenplaats is ongekend en Elswout wordt dan ook gezien als één van Nederlands mooiste en best bewaarde buitenplaatsen. Bosvogels weten de oude bossen en het vele dode hout daarin ook te waarderen. We gaan op zoek naar spechten, Keep, Glanskop, Appelvink en andere mooie soorten.
Start: 9:00 uur bij het poortgebouw, Elswoutslaan 14, Overveen. Duur excursie: ongeveer twee uur. Betaald parkeren.
Aanmelden: vanaf 13 november t/m 29 november via activiteitencommissie@vwgzkl.nl, vermeld ook je 06.
Excursieleiders: Ton Lansdaal en Johan Stuart Foto Keep: Joliene Wennink