Excursie | zaterdag 2 oktober | Euro Bird Watch Parnassia

Euro Birdwatch is een mega vogeltelling waarbij door heel Europa op telposten vogels geteld worden. De telpost is halverwege het parkeerterrein van Parnassia aan de oostzijde. We kijken naar de langs trekkende vogels en proberen die op naam te brengen. Wanneer er weinig vogeltrek is maken we een wandeling richting Vogelmeer.

Vertrek 08.00 uur, vanaf Parkeerplaats Parnassia bij het informatiebord, Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen. Betaald parkeren. Aanmelden kan via mail. Excursieleider: Eef van Huijssteeden

Excursie programma komende periode

Vanwege de onzekerheid over de coronamatregelen die nog steeds gelden, vinden de excursies in de omgeving plaats en is aanmelding noodzakelijk. Mogelijk zal het aantal deelnemers beperkt moeten worden. Leden van de VWGZK hebben voorrang. Tijdens de excursies zal de 1,5 meter in acht genomen worden.

Meld je aan voor de excursies via mail.

Lees verder

Waarnemingenarchief naar waarneming.nl

Binnenkort wordt het digitale waarnemingenarchief van de VWG Zuid-Kennemerland toegevoegd aan de website waarneming.nl. Onze database bevat ruim 80.000 waarnemingen die sinds de jaren tachtig verzameld zijn via speciale waarnemingskaartjes (wie kent ze nog?) en later via de e-mail-kring van de VWG. Ook relevante waarnemingen uit de oude Fitissen en andere tijdschriften zijn ingevoerd. Het wordt een enorme verrijking van de waarnemingen uit ons werkgebied die nu in waarneming.nl zitten. Bovendien worden de waarnemingen nu voor iedereen ontsloten en toegankelijk. Daar zit wel een aspect van privacy aan. De waarnemingen worden toegevoegd via het VWG ZK account van waarneming.nl, maar de namen van de waarnemers worden daarbij, voor zover bekend en ingevoerd, vermeld. Dus als iemand een selectie maakt van alle waarnemingen van één bepaalde soort, of gebied, worden ook de namen van de waarnemers voor die persoon zichtbaar. Ik ga er vanuit dat de meeste mensen daar geen probleem mee hebben (men geeft waarnemingen in het algemeen zelf actief door voor bijv publicatie in de Fitis of om anderen te informeren). Maar als er toch iemand bezwaar heeft dat zijn of haar naam wordt opgenomen in de database dan graag uiterlijk 26 september dit berichten aan Hans Groot, e-mail beeksma.groot@hetnet.nl . Voor het toevoegen aan waarneming.nl zullen de waarnemingen van die personen geanonimiseerd worden. In de Fitis zal later een artikel verschijnen over het toevoegen van onze waarnemingen aan waarneming.nl
 

Doe mee met een onderzoek naar de toekomst van Zuid-Kennemerland

De Provincie Noord-Holland is bezig met een toekomstplan voor de natuur in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Hierin wordt o.a. gekeken naar de duinen, graslanden en landgoederen. Als inwoner van de regio heb je de mogelijkheid om hierover jouw mening te geven in een online publieksonderzoek.

Vul hier de enquête in. Het duurt maar 10 minuten, dit kan tot 3 september a.s.

Wat doen de gezenderde Lelepaars?

Foto Piet Munsterman

Tamar Lok heeft in 2021 meerdere jonge Lepelaars op de Kinseldam bij Durgerdam gezenderd. Daardoor zijn de vliegbewegingen van deze jonge dieren precies te volgen via een website. Maar de zender geeft alleen de locatie door, de onderzoekers willen graag meer weten. Wat doet de Lepelaar, zit hij in een groep, etc? Voor deze extra informatie roepen de onderzoekers vogelaars op gegevens door te sturen. Dus zoek een gezenderde Lepelaar op, bekijk wat hij doet en geef dat door via deze website.

Lees verder

Vogelpracht in Teylers Museum

In Teylers Museum is nu een prachtige tentoonstelling rond vogels te zien. Er zijn de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie van Teylers Museum te zien, uit publicaties van Buffon, Gould, Catesby, Le Vaillant en Nozeman, maar ook kleurrijke tekeningen van Schouman en Van Trigt. Opgezette vogels van Naturalis maken de vogelpracht compleet. In de Fitis van september 2021 staat een kortingsbon.

Tickets reserveren

Lepelaars, Blauwborst en albino vis

Zondag 13 juni 2021 trof onze Jeugdvogelclub een prachtige dag voor een bezoek aan De Liede. We spraken af bij de Zoete Inval om vandaar naar de lepelaarkolonie te lopen. Het was wat laat in het broedseizoen, maar toch waren er nog heel wat Lepelaars actief in de kolonie. We zagen zelfs een aantal jongen op het nest. Gewoon vanaf het fietspad. Daarna liepen we over de langste fietsbrug van onze regio naar de Oeverlanden van de Liede. Daar zagen we een Blauwborst wegschieten, veel Rietzangers en enkele orchideeën. Om iets te leren over wat er in het water leeft, hadden we schepnetten en aquaria mee. Op verschillende plekken werd er gevist. Toch bijzonder wat er allemaal in het water leeft. Helemaal bijzonder was de albino vis die we op de terugweg zagen zwemmen…

Lees verder