Zeevogels bedreigd door staand wantvisserij (vervolg)

Er moet echt een eind komen aan het stelselmatig doden van zeevogels in de staand wantnetten van IJmuiden! De pieren van IJmuiden en de aangrenzende wateren zijn een hotspot voor zeevogels die je anders in Nederland nauwelijks te zien krijgt. Tussen de pieren wordt echter ook met staand wantnetten gevist en dat blijkt een dodelijke combinatie. Toen vogelaars op de pier dit najaar eens goed gingen kijken wat er in die visnetten gebeurt, sloeg de schrik hen om het hart. Binnen een maand tijd hebben twaalf verschillende waarnemers gezien hoe telkens weer dode en soms nog spartelende zeevogels werden opgevist, een enkele keer ook een Bruinvis. Eén keer zijn zelfs 10 à 12 zeekoeten en 2 alken in één net verstrikt geraakt, De visser haalde toen alleen dode vogels binnen, niet eens vis.

Lees verder

Cursussen in 2022

In februari 2022 start er weer een basiscursus vogelherkenning. We hebben de mensen op de wachtlijst aangeschreven en daardoor is de cursus al vol. In het najaar van 2022 zijn we ook van plan een vervolgcursus te organiseren. Of de cursussen in een zaal of via Zoom gehouden moeten worden, is afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Heeft u belangstelling voor de vervolgcursus of wilt u op de wachtlijst voor de basiscursus komen? Stuur dan een bericht naar Claudi Boersbroek.

Volgeboekt! | 11 december 2021 Excursie Elswout

Er zijn 26 aanmeldingen voor deze excursie en daarmee is het maximumaantal deelnemers bereikt. Met oog op groepsgrootte en parkeergelegenheid is inschrijving voor deze excursie niet meer mogelijk. De groep zal worden opgesplitst. Excursie leiders: Johan Stuart en Henk Boersbroek.

Elswout is een oude buitenplaats met parkachtige begroeiing dat alleen al een wandeling waard is maar waarbij we ook diverse vogels van oude bossen tegen kunnen komen. Vertrek 09.00 van ingang Elswout, Elswoutlaan 14, 2051 AE Overveen. Bij aanmelding s.v.p. mobiel telefoonnummer vermelden. Excursieleider: Johan Stuart.

Lees verder

14 november: Vogels én zoogdieren kijken vanaf de Zuidpier

We letten op vogels maar natuurlijk ook op andere bijzondere dieren. Zo was het zien van een zeehond een grote wens van een van de jonge deelnemers deze ochtend. En die wens werd vervuld, want we zagen zelfs 3 Gewone Zeehonden en minimaal één Bruinvis. De kinderen waren er van onder de indruk. Ook zagen we allerlei zeevogels naast de vaste bewoners van de blokken rond de pier. Er kwam een volwassen Jan van Gent langs, diverse Roodkeelduikers, er zwommen diverse Zeekoeten, een Alk, een groep Eiders en een paar Drieteenmeeuwen. Het was een leuke ochtend met vier erg geïnteresseerde kinderen….

Lees verder

Natuurontwikkeling in de Binnenduinrand

Er is momenteel veel te doen rond het provinciale plan om natuurontwikkeling in de Binnenduinrand – de onbebouwde gebieden direct achter de duinen – actief ter hand te nemen. Grondeigenaren en onder meer de partij Hart voor Bloemendaal lopen te hoop tegen deze plannen. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar de meeste argumenten die ze gebruiken slaan nergens op. Onder meer wordt er gesteld dat er al genoeg natuur zou zijn in het gebied of dat door de natuurontwikkeling ‘het uitzicht’ op het nu open gebied verloren zou gaan. In een brief aan deze partij en de wethouder van Bloemendaal heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn steun betuigt voor meer natuur in de Binnenduinrand. Wel pleiten we in de brief voor een open planproces met participatie van belanghebbenden, omwonenden en natuurorganisaties. Uiteindelijk willen we allen genieten van een duurzame natuur!

Waarnemingenarchief naar waarneming.nl

Binnenkort wordt het digitale waarnemingenarchief van de VWG Zuid-Kennemerland toegevoegd aan de website waarneming.nl. Onze database bevat ruim 80.000 waarnemingen die sinds de jaren tachtig verzameld zijn via speciale waarnemingskaartjes (wie kent ze nog?) en later via de e-mail-kring van de VWG. Ook relevante waarnemingen uit de oude Fitissen en andere tijdschriften zijn ingevoerd. Het wordt een enorme verrijking van de waarnemingen uit ons werkgebied die nu in waarneming.nl zitten. Bovendien worden de waarnemingen nu voor iedereen ontsloten en toegankelijk. Daar zit wel een aspect van privacy aan.

Lees verder

Leerzame vogelvideo’s gemaakt rondom Haarlem

Er is veel belangstelling voor onze cursussen. De jaarlijkse basiscursus is elk jaar snel vol. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om veel te leren. Ons lid Paul Saager maakt laagdrempelige instructiefilmpjes voor de beginnende vogelaar. Hij gaat op pad in en rond Haarlem en wat hij tegenkomt filmt hij. Hij vertelt erbij wat je ziet, hoe de vogels heten en hoe je ze kunt herkennen. Het zijn geen gelikte documentaires en daardoor krijg je het gevoel alsof je met Paul op stap gaat. Hier staan de filmpjes

Lees verder