Zondag 18 september | Texel


In deze tijd van het jaar zitten er veel steltlopers op het eiland (zoals Zilverplevier en Kanoet) en zangvogels (zoals Tapuit, Gele Kwikstaart en Grasmus). Als het weer het toelaat gaan we op de fiets het eiland over, anders met de auto. Als we met de fiets gaan zijn de kosten: 2,50 euro per persoon voor de boot plus huurkosten fiets of 5 euro voor een oversteek met fiets. Als we met de auto het eiland op gaan dan kost dat 37 euro (auto plus passagiers). Vervoerskosten svp afrekenen met de chauffeur. Streven is de boot van 9:30 uit Den Helder te nemen en de boot terug van 17:00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 20.

Verzamelen om 7:45 bij de McDonald’s, Vlietweg 16, 2071KW Santpoort-Noord tussen Haarlem-Noord en Velserbroek. Bij aanmelding graag je mobiele nummer doorgeven, ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers je mee kunt nemen en of je een fiets met of zonder versnelling wilt of een elektrische fiets. Aanmelden via activiteitencommissie@vwgzkl.nl uiterlijk zaterdag 10 september. Excursieleiders: Eef van Huijssteeden en Henk Boersbroek.

Excursieprogramma tot en met 8 oktober

Nu de coronamatregelen geen beperking meer opleggen voor de groepsgrootte kunnen we weer gezamenlijk op pad. Aanmelding voor alle excursies blijft noodzakelijk. Mogelijk zal het aantal deelnemers beperkt moeten worden. Tijdens de excursies zal de 1,5 meter in acht genomen worden.

Meld je aan voor de excursies via mail en vermeld naam en mobiel telefoonnummer.

Zondag 21 augustus | Westhoffplas Houtrakkerbeemden

Lees verder

Nieuwe ‘Handboek Europese vogels’ besproken in natuurpodcast van Zuid-Kennemerland

Tierelier heeft op 19 juli 2022 een podcast gepubliceerd over het recent verschenen Handboek Europese vogels van Niels van Duivendijk. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Christophe Reijman en Ton Lansdaal gaan met Ronald Cassee in gesprek over het lang verwachte boek.

In de podcast wordt duidelijk of het handboek de hoog gespannen verwachtingen daadwerkelijk waar maakt waarmee sommige insiders eerder het boek aankondigden: “het evangelie voor de serieuze vogelaar”.

Lees verder

Grote Beren en Geoorde Futen

Wat hebben we genoten van de prachtige natuur in de Kennemerduinen. Met 5 kinderen en 3 begeleiders liepen we op zondag 12 juni 2022 van Parnassia naar het Vogelmeer. We hadden de kinderen de prachtige Geoorde Futen beloofd, maar op de weg ernaar toe zagen we zoveel (Blauwborst, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Kievit met vier jongen) dat we nog moesten aanpoten om het Vogelmeer te halen. Gelukkig zagen we daar de Geoorde Futen. Wel zes stuks en ze waren ook nog aan het baltsen. Op het plasje naast het Vogelmeer broedde een paartje Dodaars. Op de terugweg kropen er veel rupsen van de Grote Beervlinder over het pad en zagen we verschillende parelmoervlinders. Een jongen verzuchtte: ‘We zijn toch een vogelclub?’ Dat is natuurlijk ook zo. Nog even over 2 van de 3 begeleiders (Annemarijn en Dennis): dat zijn jongeren die zelf ooit bij de Jeugdvogelclub begonnen. Johan

Lees verder

Vogelreisje Drents-Friese Wold groot succes

Speuren over Fochteloerveen

Na twee jaar wachten kwam het er dan eindelijk van. De vogelreis naar Nationaal Park Drents-Friese Wold ging door. Eind mei wandelden en fietsten de 20 deelnemers vier dagen lang in het prachtige gebied. Dit leverde 120 vogelsoorten op waaronder bijna alle ‘wensvogels’.

In de verschillende gebieden die we bezochten was de overvloed aan soorten overweldigend. Natuurlijk liepen er Kraanvogels op het Fochteloërveen, soms met jongen. Maar ook zagen we Paapje, Nachtzwaluw, Gele Kwikstaart, Grote Karekiet, Grauwe Klauwier, Grauwe Vliegenvanger en nog heel veel meer. En roofvogels. Zo zagen we vanaf één uitkijkpunt zowel Boomvalk, Bruine Kiekendief, Buizerd, Slangenarend als (geheel onverwacht) een Zeearend. Zelfs het weer hielp mee om van dit reisje iets onvergetelijks te maken. En natuurlijk de fantastische organisatie en leiding van Annegreet, Annemieke, Eduard, Eef en Johan. Een uitgebreid verslag met alle soorten volgt in Fitis nr 3.

Tot slot de houtsnip op Buitenplaats Leyduin

Excursiegroep op Leyduin / Hans Limper

Onder leiding van Johan Stuart bezochten we met zo’n 10 mensen Buitenplaats Leyduin. Leyduin is oorspronkelijk aangelegd in de Franse stijl met kenmerkende rechte lanen. De excursie begon meteen goed, want kort na het vertrek zagen we een grazende Ree en een Ooievaar die een muis consumeerde. De partner zat iets verder op het nest. De Fitis, Winterkoning en Kleine Karekiet gaven kennis van hun aanwezigheid. Een scheldende Roodborst had tegenover de 200-jarige vleugelnoot plaats genomen. David van Lennep was in de 19e eeuw eigenaar van de buitenplaats en was initiator van de drinkwatervoorziening van Amsterdam. Via de Leybeek werd het water vanaf de duinen naar het pompstation gevoerd. 
In het bos kruisten we de kenmerkende rechte lanen waar we onder meer de Boomkruiper, Grote Bonte Specht en Zwartkop waarnamen. Bij de voormalige renbaan was een Buizerd op weg naar de slaapplaats. In de schemer was daar op het laatste moment van de excursie de Houtsnip zichtbaar. Deze mysterieuze vogel vloog rondjes boven zijn territorium al knorrend en tsjiepend. Een fascinerende afsluiter.

Lees verder

Spectaculaire baltsvlucht van grutto maakt indruk

Met 8 kinderen fietsten we op 8 mei ’22 door de vogelgebieden rondom Spaarndam. In het Landje van Gruijters bekeken we de broedende Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Ook de Oeverloper, Kleine Plevier, Tureluur, Grutto en Rietzanger konden we hier mooi bekijken. Bram ontdekte een mooi groepje overvliegende Lepelaars. Toen fietsten we tussen de baltsende Grutto’s en Kieviten door naar de Stompetoren. In het oude kerkje broeden veel Spreeuwen en Huismussen. Ook waren de kinderen onder de indruk van het ‘faam’ van Klaas van Kieten, de reus van Spaarnwoude. Zie de foto’s. Er zong een Braamsluiper die we ook nog even konden zien. Tot slot bezochten we nog de Spaarnwouderplas en de Houtrakkerbeemden. Daar vloog een prachtige Bruine Kiekendief laag over het veld. Dennis Klein maakte er een prachtige foto.

Lees verder