Minder broedparen maar veel jongen op Forteiland

Trek en overwintering van Kleine Mantelmeeuwen

Als sinds 2001 tellen drie mensen de broedende meeuwen op het Forteiland in IJmuiden. Tijdens hun wekelijkse bezoeken tellen ze niet alleen de nesten, maar ze ontdekken veel meer aan deze interessante groep vogels. De onderzoekers dachten na 2 jaar corona, hun werk te doen onder normale omstandigheden. Maar nu kregen ze te maken met vogelgriep! En dit had veel impact op hun werk in de broedkolonie, maar met de nodige hygiënische maatregelen hebben ze hun werk kunnen voortzetten. Sterker nog, ze konden in de kolonie monsters verzamelen voor het onderzoek naar het voorkomen van vogelgriep. 

Lees verder

Wisenten van heel dichtbij

Op 13 november 2022 mochten de 14 kinderen van de Jeugdvogelclub met de boswachters Sven en Simone van PWN mee naar Kraansvlak. Daar leeft een groep Wisenten in het wild. Het was even lopen, maar we hebben ze prachtig gezien. We konden de 10 Wisenten vanaf een duintop rustig bekijken. Ze schrokken niet van ons. Een kalfje bleef drinken bij de moeder, één Wisent nam een stofbad. Ze gingen zelfs rustig liggen. Boswachter Simone vertelde dat Wisenten bijna uitgestorven waren. Met 12 overgebleven dieren in dierentuinen is men begin vorige eeuw gaan fokken. Nu zijn er in totaal 9.000. Nog steeds heel weinig, minder dan het aantal Neushoorns op de wereld! Verder ontdekte Bram een prachtige groep van 13 overvliegende Grote Zilverreigers, we zagen 2 Haviken en veel overvliegende ganzen en Kramsvogels. Oja, in de verte nog een Klapekster. En een geraamte van een dode Wisent….

Lees verder

Excursieprogramma tot en met 8 januari 2023

Aanmelding voor alle excursies is noodzakelijk. Meld je aan voor de excursies via mail en vermeld naam en mobiel telefoonnummer. De laatste tijd ontvangen we veel afzeggingen, soms op het laatste moment, daarom hebben we de inschrijftermijn bekort, zie excursies. Graag bij verhindering zo vroeg mogelijk afmelden, zodat mensen op de eventuele wachtlijst alsnog mee kunnen gaan.

Zondag 4 december | Samen vogelen Zuidpier IJmuiden

Lees verder

Opnieuw strijd tegen wegenplan Bollenstreek

Nog gave open polder met veel akkervogels tussen Lisse en Hillegom waar een autoweg doorheen wordt gepland
Foto: Bernard Dragtsma

In zowel de lokale als de regionale pers is onlangs aandacht geschonken aan de mobiliteitsplannen van de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeentes. Met opnieuw veel asfalt, willen de besturen de Noordelijke Bollenstreek vooral in oost-west richting beter ontsluiten. Helaas zonder rekening te houden met de waarden van natuur en landschap. De besturen hebben kennelijk nog weinig geleerd van het debacle van de Duinpolderweg.

Inmiddels is de Natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep in eendrachtige samenwerking twee medestrijders van weleer – de Vereniging Behoud de Polders en Milieudefensie – al een jaar bezig om de autoplannen reeds in een vroeg stadium van tafel te krijgen. Naast het deelnemen aan werksessies speelt ook het beïnvloeding van bestuur, politiek en burger via de nodige publiciteit een belangrijke rol. Dit resulteerde in een open brief naar provincie Zuid-Holland en de Bollenstreekgemeenten. Middels een persbericht werd ook de pers op de hoogte gesteld. Gelukkig voor ons heeft deze hieraan ruimschoots aandacht besteed.

Onze acties kunnen intussen ook op de steun rekenen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en van het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek. Ook is er, mede door onze acties, sprake van een (ontluikend) inwonersprotest.

In de komende Fitis zullen we in de rubriek Natuurbeschermingsnieuws uitgebreid ingaan op de plannen en onze acties.

Noord-Hollandse Natuurdag 2022

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag. Dit jaar is dat op zaterdag 17 december in Aristo Meeting Center in Amsterdam Sloterdijk. Alle
Noord-Hollandse natuuronderzoekers en natuur-liefhebbers zijn van harte welkom. Er worden presentaties gehouden en er is een informatiemarkt. En natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) en Landschap Noord-Holland organiseren de Natuurdag. De Provincie Noord-Holland maakt het financieel mogelijk. Het programma is op dit moment nog niet volledig bekend. Houd daarom de website van www.landschapnoordholland.nl/natuurdag in de gaten voor programma en aanmelding. Daar is ook een kort verslag te lezen van de onderwerpen die in 2020 aan bod kwamen. Meer informatie volgt ook op deze website maar de datum kan vast in je agenda.