Vogelpracht te zien in Teylers Museum

Teylers Museum presenteert tot en met 9 januari 2022 de tentoonstelling Vogelpracht. Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie en ga op zoek naar de verschillen tussen de vogelwereld vroeger en nu.

Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek herbergt de mooiste boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te vinden.

Lees verder

Rasters vernield in de Hekslootpolder

In het Haarlems Dagblad lezen we dat de rasters in Hekslootpolder zijn vernield (helaas achter de betaalmuur: https://bit.ly/3vSvET6 ).
Deze rasters zijn aangebracht om te voorkomen dat vossen in het weidevogelgebied komen in het broedseizoen. Zo’n 40 hectare is beschermd. Aan de toename van de kieviten, tureluurs en grutto’s is te zien dat de rasters effect hebben.
Vorige maand en verleden week zijn op 2 plekken de bedradingen doorgeknipt, in het broedgebied bij de begraafplaats en recent bij de Klutenplas. Het is een hele klus om dit te herstellen.
Meldt verdachte bewegingen in het gebied!

Red de insecten: teken de petitie

In ons gebied werden we weer geconfronteerd met te vroeg gemaaide bermen. Met name in de Haarlemmermeer wordt nog steeds traditioneel gemaaid, dwz vroeg maaien en veel klepelen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Ecologisch bermbeheer betekent laat maaien (na de zaadvorming), drogen en afvoeren. Hierdoor ontstaan schrale en rijkelijk bloeiende bermen. Goed voor de biodiversiteit met veel insecten en natuurlijk goed voor de vogels.

Natuurmonumenten roept op om de petitie te tekenen die de gemeenten oproept om verantwoord om te gaan met het bermbeheer. Onze natuurbeschermingscommissie blijft natuurlijk de lokale gemeenten aanspreken.

https://www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie

Boeiend Jaarverslag 2020 van het Vogelringstation AW duinen

De Vogelwerkgroep ontving recent het jaarverslag 2020 van bovengenoemd ringstation: 76 pagina’s met mooie rapportages! Ondanks de beperkingen door corona kon doorgewerkt worden in tweetallen. Op ruim 170 ochtenden, 2 avonden en 4 nachten, werden de netten opengezet. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ruim 1000 uur open gestaan.

Het resultaat was: 6476 nieuw geringde vogels en ook nog 1790 vogels die al een ring hadden. Hiervan 45, niet door ons geringd en 23 daarvan, met een buitenlandse ring. Het jaartotaal kwam uit op 8266, overeenkomend met het jaargemiddelde. De top 5 nieuw geringde vogels was 1. Zwartkop, 2. Kleine Karekiet, 3. Pimpelmees, 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees. Het verslag is hier te vinden. Het bevat mooie verhalen over de verschillende vogels. 

Za 7 augustus 2021: werkdag in het Landje van Gruijters

Op zaterdag 7 augustus organiseren we een werkdag in het Landje van Gruijters. Er zijn allerlei klussen die nu aangepakt kunnen worden: broedeilanden vrij maken van opslag, pitrus en riet maaien en afvoeren, zwerfvuil afvoeren, vossendraad opruimen, etc.

Wil je komen helpen? Graag. We werken van 10:00 uur tot ongeveer 15:00 uur. Eerder stoppen kan natuurlijk. Neem lunch en wat te drinken mee. Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers bij de start. Heb je werkhandschoenen en laarzen? Neem die dan mee. Verder lenen we gereedschap van Landschap Noord-Holland.

Stuur even een mail als je komt naar j.stuart@planet.nl