Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Jaarrondtelling Hekslootpolder

Sinds 1986 worden alle vogels van de Hekslootpolder om de week geteld. Ook de broedvogelmonitoring wordt hierin meegenomen. Sinds 2000 houdt de Vereniging Behoud de Hekslootpolder alles digitaal bij en is er een schat aan informatie vergaard die jaarlijks naar de gemeente Haarlem gaat, om het belang voor de vogels van de Hekslootpolder blijvend te onderbouwen.

Het 166 hectare grote veenweidegebied biedt jaarrond aan ongeveer 100 soorten vogels een rustplek, waaronder steltlopers en weidevogels. Extra tellers zijn altijd welkom. De tellingen zijn zeer geschikt voor de beginnende vogelaar. Je telt met minimaal twee personen gedurende ruim 2,5 uur.

Heb je vragen of wil je eens een telling meedoen? Neem dan contact op met de jaarrondcoördinator Peter Davids via secretariaat@hekslootpolder.nl of neem een kijkje op de website.

Heksloot vol kievitten