Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Over de Vogelwerkgroep

De Vereniging

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWG) is er voor haar leden en de in het wild levende vogels. De VWG is 1951 opgericht. De beleving van de natuur staat steeds meer in de belangstelling en de vereniging groeit dan ook gestaag.

De passie van het vogelen

Voor veel mensen is vogels kijken een hobby en de vereniging maakt het mogelijk deze passie te delen met anderen. Vogelen is voor velen ook een hobby met een doel. Van het kijken naar vogels, is het een klein stapje om vogels meer te gaan bestuderen. In verenigingsverband kan hierbij van elkaar worden geleerd. Is die stap gezet dan is het beschermen van vogels een logisch vervolg.

Het doel

Naast het waarnemen en bestuderen van in het wild levende vogels, krijgt bescherming van vogelsoorten en van vogelrijke gebieden steeds meer aandacht. Het ‘bevorderen van kennis’ vindt bij alle activiteiten plaats, maar wordt nog in het bijzonder nagestreefd door de cursus die de Vogelwerkgroep verzorgt.

Geschiedenis vereniging

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bestaat al sinds 1951. Ze werd opgericht op 14 september 1951 onder de naam Vogelwerkgroep Haarlem. Vanuit de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Haarlem werd het initiatief genomen om een aparte Vogelwerkgroep op te richten. De huidige naam, die beter aansluit bij het werkgebied, werd aangenomen in 1988. Op dit moment telt de vereniging ruim 500 leden.