Weidevogelbescherming

Er is in onze regio een werkgroep Weidevogelbescherming actief. Ze werken vooral in Spaarnwoude en tellen daar de weidevogels en beschermen de nesten. Vroeger werden er stokjes gezet bij de nesten, nu is het intekenen van de nesten op een kaart, overleg met de boeren en het doen van alarmtellingen een steeds belangrijker aspect. Mark Kuiper van NatuurBeleven is gebiedscoördinator voor Spaarnwoude. Hij overlegd over de pakketten en de vergoedingen die de boeren krijgen. Landschap Noord-Holland coördineert het vrijwillige weidevogelbeheer in Noord-Holland.

Hans-Peter Breeuwsma is coördinator van de werkgroep in Spaarnwoude. Vrijwilligers zijn welkom.

Kievit met jongen. Foto Piet Munsterman

Kievit met jongen. Foto Piet Munsterman