Rechtzaak verloren. Toch dank jullie wel!

Natuurbescherming is een zaak van lange adem. Dat is eens te meer gebleken tijdens de rechtszaak, die de Vogelwerkgroep is begonnen om te voorkomen dat het grootschalig evenement ‘Modderloop’ tijdens het broedseizoen zou worden gehouden. Met 16.000 deelnemers en 10.000 bezoekers zou het Haarlemmermeerse Bos gedurende een hele weekend op zijn kop worden gezet. Dat leek ons geen goed idee, temeer omdat vorige edities van het evenement plaats hadden in de eerste week van maart, dus vóór het broedseizoen.

Onze inspanningen zijn vergeefs geweest. Volgens de voorzieningenrechter hebben we niet aangetoond dat er vogels ernstig verstoord zijn en hebben de organisatoren al het mogelijke gedaan om verstoring te voorkomen. En daarom mocht de Modderloop doorgaan.

Wij hebben deze bittere pil moeten slikken. Helaas moeten we constateren dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een te magere basis biedt om dit soort grootschalig verstorende activiteiten tegen te kunnen houden. Een jaar lang werken binnen de natuurcommissie van de VWG, een enorme inzet van ecoloog Antje Ehrenburg, de grootse inzet van de Veldwerkcommissie en de medewerking van het bestuur om het belang van het vogelleven via deze procedure te verdedigen is vergeefs gebleken. Desalniettemin heeft de natuurcommissie met veel respect gebruik gemaakt van eenieders inzet. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan alle gulle gevers, die via hun financiële steun aan de crowd funding actie deze procedure mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen hadden we nooit een professionele advocaat kunnen inhuren en zouden we sowieso kansloos zijn geweest. Nu hebben we in elk geval onze stem kunnen laten horen en hebben we de buitenwereld kunnen laten weten, dat we bereid zijn te knokken voor het belang van vogels. Voor iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd daarom een welgemeend ‘Dankjewel’.
Commissie Natuurbescherming, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland  

Lees hier het hele verhaal