Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogelwerkgroep gaat naar de rechter: géén modderloop in broedseizoen

De provinciale toezichthouder op het naleven van de nieuwe wet Natuurbescherming heeft ons verzoek om de midden in het broedseizoen geplande ‘obstacle run’ ofwel modderloop te verbieden afgewezen. Volgens deze RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) heeft de organiserende club Mud Masters voldoende gedaan om verstoring van vogels te voor. De dienst concludeert dat aan de hand van een rapport van ecologisch bureau Waardenburg, waarin onder meer staat dat als je enkele meters buiten het parcours wat groen weg schoffelt, er geen sprake meer is van verstoring. Ook niet wanneer 16.000 deelnemers plus 10.000 bezoekers twee hele dagen lang door het gebied crossen, lopen, schreeuwen en feestvieren.

De Vogelwerkgroep is het met Ecologisch Bureau Ehrenburg, dat op verzoek van ons een contra-expertise heeft vervaardigd op het rapport Waardenburg, eens dat de verstoring midden in het broedseizoen enorm is. Op basis van die rapportage hebben we besloten de rechter om een oordeel te vragen. Dat moet wel als de organisatie Mud Masters niet gevoelig is voor onze argumenten en niet bereid is dit evenement buiten het broedseizoen te houden, waar qua tijd en weer nog heel wat mogelijkheden liggen, en wanneer de provinciale toezichthouder niet thuis geeft en haar plicht verzaakt.
Het is kort dag, want de loop is gepland op 21 en 22 april, maar we hopen voor die tijd een voorlopige voorziening van de rechter te krijgen. Daarna weten we helemaal zeker hoeveel bescherming de nieuwe wet de vogels biedt.

Lees alle informatie hier