Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogelwerkgroep plaatst huiszwaluwtil in Hillegom

Op donderdag 13 januari 2022 is in het bollenland achter Leidsestraat 154 in Hillegom een Huiszwaluwtil geplaatst door Vivara Pro. De til is bedoeld om aan Huiszwaluwen extra broedgelegenheid in deze omgeving te bieden. Aan de plaatsing is een traject van overleg, fondsenwerving en aanvraag van vergunningen voorafgegaan.

In juni 2013 werden voor het eerst Huiszwaluwen gesignaleerd bij de oude bollenschuur aan de Leidsestraat te Hillegom. Er zaten toen 3 nesten onder de dakrand. De vestiging bleek niet incidenteel: er volgde een gestage uitbreiding van de kolonie tot 53 nesten in 2020. De dakrand aan de noordkant van het oude gebouw zat daarmee helemaal vol en de soort was duidelijk op zoek naar nieuwe vestigingsmogelijkheden.

Cees Timmermans en Louis van Trigt, beiden lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, hebben toen het initiatief genomen om  hier een Huiszwaluwtil van de grond te krijgen.

In overleg met de Maatschap Zeestraten is een geschikte plek vastgesteld en van de Gemeente Hillegom werd de noodzakelijke omgevingsvergunning verkregen. Voor de financiering werd met succes een beroep gedaan op de Stichting Van der Voort Van Zijp, de Van der Hucht Beukelaar Stichting en de J.C. Ruigrokstichting. In de loop van het voorjaar volgt, indien mogelijk, een inwijdingsmoment voor betrokken personen en instanties. 

Helaas was er in 2021 een landelijke terugval in het aantal broedparen Huiszwaluwen, wat ook in de kolonie aan de Leidsestraat merkbaar was. Hopelijk weet deze zich in het komend voorjaar te herstellen. 

De til is vanaf de Leidsestraat bij de Groene Bollenschuur goed te zien en vormt een nieuw kenmerkend natuuraspect in het bollenlandschap.

Cees Timmermans en Louis van Trigt heel hartelijk bedankt voor jullie prachtige initiatief!