13 februari 2022. Geen Wisenten, wel dood Konijn

Met maar liefst 14 leuke kinderen liepen we vandaag de gele-paaltjes-route door Kraansvlak. Dit pad loopt door het Wisentengebied. Via wisenten.nl zagen we dat de grote hoefdieren helaas niet langs het pad liepen, ze stonden bij het uitkijkpunt achter Middenduin aan de andere kant van het gebied. Zal je altijd zien…. Toch hebben we een leuke (maar pittige) wandeling gemaakt. Veel vogels zagen we niet. Wel enkele Buizerds, een Torenvalk, Staartmees en een Boomleeuwerik (naast de gewone soorten). Grootste indruk op de kinderen maakte een dood Konijn. We vonden hem op het pad. Kakel vers, de ogen glommen nog. Ook hebben we nog stil gestaan bij de levermossen, paddenstoelen en verschillende soorten poep! Op naar het voorjaar!