Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Jan Kuys en Johan Stuart benoemd tot ereleden van de VWGZKL

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24-11-2021 zijn onder luid digitaal applaus van circa 45 leden,  Johan Stuart en Jan Kuys door de voorzitter Martijn korthorst van de VWGZKL, benoemd tot ereleden van de Vogelwerkgroep (foto uit 2015 bij presentatie van het boek Vrije Vogels).

Johan is eind 2020 gestopt als bestuurslid van de vogelwerkgroep. Het bestuur was unaniem dat dit het moment was om erelidmaatschap toe te kunnen, maar  de lock-down in 2020 doorkruiste dat plan jammerlijk. Het is er nu toch van gekomen, helaas toch tijdens een digitale bijeenkomst.

Jan Kuys heeft begin dit jaar afscheid genomen als eindredacteur van de Fitis-redactie. Hij heeft dit ruim 17 jaar vol passie en toewijding gedaan. In de eerst volgende Fitis wordt nader ingegaan op de werkzaamheden die beide heren de afgelopen decennia hebben uitgevoerd voor de VWGZKL.