Kennemer Vogeldag groot succes!

Het IVN Zuid-Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder, de Vogelwerkgroep en Landje van Gruijters organiseerden op zondag 24 april de Kennemer Vogeldag in en rondom het Landje van Gruijters en Fort Benoorden Spaarndam. Het werd een groot succes. Met zo’n 400 bezoekers waaronder wel 80 kinderen was het steeds gezellig druk. Mensen genoten van alle vogels, het programma en het mooie weer. 
In totaal werden er 79 verschillende vogelsoorten gezien tijdens de excursies en op de Big Sit. Op dit punt aan de zuidkant van het Landje van Gruijters werd de hele dag gepost voor het waarnemen van vogels. En natuurlijk ook voor het laten zien van vogels aan het publiek. Een verslag met foto’s van de dag komt later op de site en in de Fitis. Vogelfoto’s die Ton Haver deze dag maakte, staan hier.

Dag gemist? Loop de Wandelroute

Er is een wandelroute ontwikkeld rond het Landje van Gruijters met informatie over de vogels die je onderweg kan zien en over de cultuurhistorische aspecten van het gebied. De route is te vinden in de IVN Route app.

Dankwoord

Dank zij een aantal instanties en personen kon deze dag worden georganiseerd. Van het Recreatieschap Spaarnwoude hebben wij toestemming gekregen om gebruik te maken van het fort. Vereniging Behoud de Hekslootpolder, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland en Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters hebben onze dag financieel ondersteund. Dank zij een subsidie van het fonds Van Zanten konden we nieuw materiaal ontwikkelen voor de kindervogelspeurtocht en voor de vogeltentoonstelling. Van Jelle en Kirsten, de overburen van het fort, mogen wij stroom betrekken zodat wij het fort kunnen belichten en koffie kunnen zetten. Dank zij boer Bert kregen we toestemming omdat wij onze fietsenrekken in zijn weiland mochten neerzetten en wij mogen zijn grond gebruiken als short-cut naar het Munitiebos. Tenslotte dank aan Landschap Noord-Holland (Paul) voor het lenen van materiaal om de koffiestand op te bouwen en in te richten.

Kennemer-Vogeldag-2022-Lida-Zaremba-6

Image 1 of 36