Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Foto Nico Slotboom

Verslag excursie Meerwijkplas en Poelbroek

De omgeving van de Meerwijkplas is een vrij onbekend stuk natuur aan de rand van Schalkwijk bij Haarlem dat is ontstaan door zandwinning voor de bouw van de wijk. Een deel van het gebied wordt beheerd door de natuurwerkgroep Meerwijkplas. Op 17 mei leidde Christophe Reijman een avondexcursie vanaf de witte brug aan de noordwestzijde van de plas.

Helaas werkte het weer niet mee want het regende en het was fris. Maar juist daardoor vlogen de zwaluwen laag en dat maakte het gemakkelijk om de  verschillende soorten te onderscheiden. Vanwege de nattigheid bleven we op het fietspad en liepen we niet de weilanden in. Dat bewaren we voor juni als de orchissen in bloei staan. De meeste rietvogels lieten zich niet horen maar wel de Bosrietzangers die net in ons land waren teruggekeerd. Zij waren fraai te horen en te zien. In de Poelbroek gaf een Nachtegaal een concert en ook de Koekoek riep. Zo werd het toch een geslaagde excursie met een goede opkomst. In juni volgt een herkansing met in het vooruitzicht op, naast vogels, ook nog eens honderden bloeiende orchissen.