Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Grutto Vinkebrugje met de nieuwe zender / Nico Jonker

Grutto’s in Spaarnwoude te volgen door zenders

In mei 2024 zijn er weer grutto’s voorzien van een klein zendertje. De signalen worden doorgegeven naar een satelliet en komen direct online. Zo weten we precies waar de grutto’s zich in het landschap bevinden en dus ook waar ze hun voedsel vandaan halen, hoe vaak en hoe ver ze van het nest vliegen. Kortom, hoe ze het landschap gebruiken. Met die kennis kunnen we helpen om hen leefgebied te verbeteren, zowel in de natuurreservaten als op het boerenland. In Spaarnwoude vliegen inmiddels zes gezenderde grutto’s rond. Je kunt ze volgen via de link van het project VeenVitaal.
Global Flyway Network – Birds connecting the dots

Meer informatie over VeenVitaal is te vinden op: VeenVitaal

Foto: Grutto Vinkebrugje heeft net een zender gekregen / Nico Jonker