Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Volop kansen voor startende vogelaars

Tijdens een gezellige en informatieve avond in het Verhalenhuis in Haarlem-Noord op 21 februari 2023, presenteerde onze Veldwerkcommissie alle onderzoeken die dit voorjaar starten en waarvoor ze mensen zoeken. Zowel ervaren vogelaars als beginners die het ‘vak’ graag willen leren door mee te lopen.
Christophe Reijman legde uit dat het MUS-project van Sovon zeer geschikt is waarmee je als beginnende vogelaar kan starten. Vervolgens werd duidelijk dat er mensen nodig zijn voor onderzoek naar akkervogels in de Haarlemmermeer, het zogenaamde MAS-project, Meetnet Agrarische Soorten. De telgebieden liggen ten zuiden van Nieuw Vennep. Dit doen we in nauwe samenwerking met de boeren aldaar.

Verder worden dit jaar weer diverse gebieden in de regio geteld op broedvogels via de methode BMP (Broedvogel Monitoring Project). Dit is volgens Martin Hin best een lastige methode en je hebt veel vogelkennis nodig. Daarom biedt de Veldwerkcommissie aan om samen een BMP-gebied te tellen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Iedereen kan daar aan mee doen, met of zonder kennis en zonder verplichtingen. Marcel Slaterus van de Veldwerkcommissie coördineert dit.

Ook zoekt de commissie mensen die op een laagdrempelige manier mee willen doen met het tellen van de vogels in het Wilgenveld en Van Leeuwenhoekpark. Deze gebieden liggen in Haarlem-Zuidwest bij Haarlem-Hoog.

Voor aanmelden en nadere informatie over deze zaken, kan je het beste een mail sturen naar veldwerk@vwgzkl.nl. Zet je telefoonnummer erbij zodat overleg mogelijk is.

En toen vertelde Andries Kamstra, de weidevogelman, nog iets leuks. De Rijksuniversiteit Groningen gaat net als in Friesland enkele Grutto’s in Spaarnwoude voorzien van een zender. Andries Kamstra zoekt mensen die af en toe de polder in gaan om de gezenderde grutto’s op te zoeken en te bekijken wat ze doen en of ze jongen hebben. Belangstellenden worden verzocht contact met hem op te nemen.

De avond eindigde met een zeer interessant verhaal van Marcel Slaterus over het onderzoek naar Nachtegalen. Op het ringstation in de Kennemerduinen zijn vogels uitgerust met dataloggers en de eerste resultaten zijn zeer interessant. Later meer hierover.

In de werkcommissie zitten: Martin Hin, Marcel Slaterus en Christophe Reijman (voorzitter)

Beeld van de avond met Marcel aan het woord / Christophe Reijman