Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogels en windturbines – een riskante combinatie

Vogelwerkgroep roept op tot beter onderzoek
Provincie en gemeenten in onze regio maken momenteel gezamenlijk plannen voor zonneakkers en windturbineparken. Hoewel onze Vogelwerkgroep voorstander is van de huidige energietransitie, staan wij kritisch tegenover de plannen voor windenergie. Wij constateren dat de gevolgen voor vogels onvoldoende worden onderzocht.

Windturbines kunnen flink wat sterfte onder vogels veroorzaken. Ook leiden windturbines tot veel verstoring van vogelpopulaties; weidevogels en andere kwetsbare vogelsoorten mijden gebieden waar windturbines staan. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn de gevolgen voor vogels aanzienlijk ingrijpender dan tot nu werd verondersteld.
De natuurbeschermingscommissie heeft daarom een visiedocument opgesteld waarmee we overheden oproepen om tijdig beter, op de beoogde ‘zoekgebieden’ gericht onderzoek te verrichten.