Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Still uit de film

Unieke oude filmbeelden Grote Vogelmeer

Tot 1950 waren de Bloemendaalse en Overveense duinen afgesloten voor wandelaars. Maar in november 1950 werd het gebied voor het publiek opengesteld. Dit was de start van Nationaal Park de Kennemerduinen. In de jaren daarna werd er speciaal voor vogels een duinmeer gegraven, het Grote Vogelmeer. Het zand werd verkocht. Natuurfilmer Jan P. Strijbos nam het initiatief om een film van het vogelleven te maken. Een uniek document. Vermoedelijk is dit zijn allerbeste vogelfilm.

Burdet’s Duin

Het graven van het Vogelmeer was voor vogelfilmer Jan P. Strijbos de aanleiding om het vogelleven rond dit meer op film vast te leggen. Zo ontstond geleidelijk zijn film ‘Het duinmeer van Burdet’s duin’. ‘Burdet’s duin’ verwijst naar eigenaar ir. William Burdet (1894-1987), de zoon van Nederlands eerste vogelfilmer Adolphe Burdet. 
Strijbos’ opnamen van de broedvogels op en rond het duinmeer dateren vermoedelijk merendeels van rond 1960. Enkele zwartwit-opnamen dateren van voor 1950, en de laatste beelden dateren van medio jaren zeventig (Zwarte Specht op Elswout).

Wielewaal, Dodaars en Kleine Plevier

De film is een compilatie van nestopnamen van enige algemene en schaarse broedvogels in de Kennemerduinen. Er worden 23 vogelsoorten behandeld: Kokmeeuw, Visdief, Staartmees, Kneu, Wielewaal, Wulp, Scholekster, Kievit, Zilvermeeuw, Kleine Plevier, Houtsnip (Castricumse duinen), Wilde Eend, Bergeend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Blauwe Reiger (Bentveld), Waterhoen, Fazant, Meerkoet; met als toegift opnamen van Notenkraker (1954), Pestvogels en Zwarte Specht.  

Lezing Jan. P. Strijbos voor onze Vogelwerkgroep

De voltooiing van de film is ongedateerd. Mogelijk is de film pas definitief gemonteerd medio jaren zeventig. De enige gedocumenteerde vertoningen dateren uit april 1978 voor de Vogelwacht Zaanstreek en voor de Vogelwerkgroep Haarlem.
De film is in 2015 uit de nalatenschap van Strijbos’ dochter Hilde van der Stelt-Strijbos opgenomen in de collectie van het Museon te Den Haag. In de zomer van 2020 werd een geluidscassette gevonden met opnamen van een lezing die Jan. P. Strijbos gaf voor onze Vogelwerkgroep. Freek Bloem maakte deze geluidopname en deze is door Ruud Vlek en Hetty Litjens samengevoegd tot deze digitaal gerestaureerde natuurfilm.