Opnieuw strijd tegen wegenplan Bollenstreek

Nog gave open polder met veel akkervogels tussen Lisse en Hillegom waar een autoweg doorheen wordt gepland
Foto: Bernard Dragtsma

In zowel de lokale als de regionale pers is onlangs aandacht geschonken aan de mobiliteitsplannen van de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeentes. Met opnieuw veel asfalt, willen de besturen de Noordelijke Bollenstreek vooral in oost-west richting beter ontsluiten. Helaas zonder rekening te houden met de waarden van natuur en landschap. De besturen hebben kennelijk nog weinig geleerd van het debacle van de Duinpolderweg.

Inmiddels is de Natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep in eendrachtige samenwerking twee medestrijders van weleer – de Vereniging Behoud de Polders en Milieudefensie – al een jaar bezig om de autoplannen reeds in een vroeg stadium van tafel te krijgen. Naast het deelnemen aan werksessies speelt ook het beïnvloeding van bestuur, politiek en burger via de nodige publiciteit een belangrijke rol. Dit resulteerde in een open brief naar provincie Zuid-Holland en de Bollenstreekgemeenten. Middels een persbericht werd ook de pers op de hoogte gesteld. Gelukkig voor ons heeft deze hieraan ruimschoots aandacht besteed.

Onze acties kunnen intussen ook op de steun rekenen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en van het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek. Ook is er, mede door onze acties, sprake van een (ontluikend) inwonersprotest.

In de komende Fitis zullen we in de rubriek Natuurbeschermingsnieuws uitgebreid ingaan op de plannen en onze acties.