Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Actie!Vogelwerkgroep in verzet tegen woningbouwplan Manpadslaangebied

Steun de insprekers en kom op maandag 18 maart 20.00 uur naar publieke tribune Heemstede.

Al vele jaren wordt in Heemstede gepraat over mogelijke woningbouw in het Manpadslaangebied. Bescheiden woningbouw vinden wij er nog niet zo erg. Maar de waarden van dit gebied voor natuur en landschap moeten wel zo veel mogelijk behouden blijven! In het gebied worden nu onder meer 60 vogelsoorten gespot. Voor reeën en andere zoogdieren vormt het gebied een belangrijke schakel tussen de beschermde gebieden Huis te Manpad, Leyduin en Groenendaal (zie het kaartje).

Nog maar ruim een jaar geleden beloofden college en raad in het gebied een “Natuurpark” in te richten met “woningen te gast”. Dat klonk nog best acceptabel. Het college en de betrokken projectontwikkelaars presenteren echter nu plannen waarbij  de schrik ons om het hart slaat. In plaats van minder dan 50 woningen, zoals eerder besproken, moeten er nu ineens 150 woningen komen, waaronder ook flats van 18 meter hoog! Van het beloofde “Natuurpark” met “woningen te gast” komt helemaal niets meer terecht.

Komende maandag 18 maart gaan we daarom samen met andere groepen inspreken bij de Raadscommissie Ruimte en de raad oproepen om dit voorstel af te wijzen.

Kom je ons op 18 maart 20.00 uur ook steunen door op de publieke tribune plaats te nemen?

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2024/18-maart/20:00

De ervaring leert namelijk dat raadsleden gevoelig zijn voor grotere aantallen burgers die in verzet komen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Chris Brunner brunner@xd4all.nl