Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Eindelijk! Geen modderloop meer in Groene Weelde

Opeens blijkt de gemeente Haarlemmermeer toch gevoelig te zijn geworden voor onze argumenten. De modderloop van Mud Masters wordt vanaf dit jaar geweerd uit het vogelrijke westelijk deel van de Groene Weelde met zijn jonge loofbossen en fraaie met riet omzoomde waterpartijen.

Elk voorjaar jaar organiseert Mud Masters een modderloop in de groengebieden van Haarlemmermeer, een driedaags evenement met 20.000 deelnemers. Al jaren voert onze Vogelwerkgroep actie daartegen. Eén keer zelfs tot aan de rechter aan toe.

Wij vinden dat een dergelijk grootschalig evenement niet in de broedtijd mag plaatsvinden. Al helemaal niet in groengebieden die behoren tot het beschermde Natuurnetwerk Nederland. Ondanks vele brieven, inspraakmomenten en zelfs een steunmotie van de gemeenteraad zorgden de gemeente Haarlemmermeer en het Recreatieschap Spaarnwoude er, met deels twijfelachtige trucs, telkens weer voor dat het evenement door kon gaan. Maar vanaf dit jaar hebben de vele riet- en loofzangers, de Havik en de Roerdomp die in dat mooie deel van de Groene Weelde broeden, geen last meer van de duizenden modderlopers.
Lees meer in het bericht van HCnieuws.