Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Welkom geheten met Goudplevier

Op zondag 10 september 2023 was de Jeugdvogelclub welkom bij het vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met 11 deelnemers wandelden we langs veel mannetjes Damhert naar het station. Bij aankomst stond Marcel Schalkwijk klaar met een verrassing in zijn handen: een prachtige Goudplevier. Voor het ringstation was het de eerste sinds jaren die geringd werd. De vangst was daarnaast niet heel groot, maar toch heel interessant: Zwartkop, Tuinfluiter, Kleine Karekiet en Rietgors. We werden verdeeld in twee groepen om een rondje langs de netten te lopen.

Gijs en Tom (tweeling) waren jarig en trakteerden. Dennis Klein gaf een hoop tips aan de fotograferende kinderen. Vooral Gideon heeft bijzonder mooie foto’s gemaakt. Het was kortom een prachtige ochtend. Na afloop werd Marcel hartelijk bedankt voor de bijzonder goede uitleg en het betrekken van de kinderen bij zijn verhaal en rondleiding. Dank ook voor de andere ringers!
Verder zagen we nog: Bruine Kiekendief, Kuifeend, Aalscholver, Roodborsttapuit, Cetti’s Zanger, Grote Bonte Specht, Gaai, Buizerd, Grutto, Grote Canadese Gans, Knobbelzwaan en Graspieper.

Foto’s Erwin Robbertz