Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Kunstnesten voor Huiszwaluwen in Spaarndam

Aannemer John Wempe maakte zich zorgen over het succes van de Huiszwaluwen die broeden tegen zijn schuur. Elk jaar werd het aantal jongen minder en steeds vaker vielen de nesten van de muur. Bij de renovatie van de schuur naast molen De Slokop had hij juist rekening gehouden met de zwaluwen. “De schuur heeft een grote overstek en ik heb de dijklijst wit gehouden. Vroeger konden de Huiszwaluwen klei vinden rondom de kolonie, maar dat is nu minder in dit veengebied” vertelt John. “Ik heb ooit wel eens 100 jonge Huiszwaluwen geteld, zittend op de roeden van de molen”. 

Hij nam in april contact op met de huiszwaluwcoördinator van de Vogelwerkgroep die vervolgens een beroep deed op de Vogelwerkgroep die immers geld voor projecten heeft. Binnen de kortste keren was er toestemming van het bestuur en werden er kunstnesten besteld en afgeleverd. De volgende dag hingen de nesten al tegen de daklijst. Precies op tijd, voor het arriveren van de Huiszwaluwen

Nu is het afwachten hoe het op deze plek gaat met het broeden. Komen de Huiszwaluwen allemaal terug uit Afrika? Kiezen ze weer de schuur aan de Lagedijk als broedplek? Op 27 mei waren enkele Huiszwaluwen begonnen met broeden, ook in een kunstnest. Nu maar hopen op meer. Dat het kan blijkt uit de tellingen op dit adres van vaste teller Marian Belderok. Dit is het aantal bezette Huiszwaluwnesten de laatste 14 jaar:

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
392629352736262322242512179

Heb je een idee om vogels in de regio te helpen? Neem dan contact op met het bestuur. Grote kans dat er geld is voor je project.

Huiszwaluw bij een zelf gebouwd nest ergens in Frankrijk / Johan Stuart