Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Plotsklaps vloog er een Roerdomp op

Op 9 juni 2024 stond er een rondje Meerwijkplas op het programma van de Jeugdvogelclub. Acht kinderen reisden af naar de oude zandwinplas in Haarlem-Schalkwijk om er vogels te kijken. Via een spannend pad loop je tussen de plas en de Ringvaart. Naast veel zangvogels, zagen we een prachtige groep Tafeleenden. Omdat we vooral mannetjes zagen, vroegen we ons af of de vrouwtjes aan het broeden waren? Op meerdere plekken hoorden we een Koekoek, en uiteindelijk zagen we hem vliegen. Toen we naar een prachtige weide vol met Rietorchissen stonden te kijken, vloog er een Roerdomp op. Dat was voor veel kinderen de eerste! We sloten deze leuke ochtend af met een ijsje bij Restaurant de Molenplas.