Zeevogels bedreigd door staand wantvisserij (vervolg)

Er moet echt een eind komen aan het stelselmatig doden van zeevogels in de staand wantnetten van IJmuiden! De pieren van IJmuiden en de aangrenzende wateren zijn een hotspot voor zeevogels die je anders in Nederland nauwelijks te zien krijgt. Tussen de pieren wordt echter ook met staand wantnetten gevist en dat blijkt een dodelijke combinatie. Toen vogelaars op de pier dit najaar eens goed gingen kijken wat er in die visnetten gebeurt, sloeg de schrik hen om het hart. Binnen een maand tijd hebben twaalf verschillende waarnemers gezien hoe telkens weer dode en soms nog spartelende zeevogels werden opgevist, een enkele keer ook een Bruinvis. Eén keer zijn zelfs 10 à 12 zeekoeten en 2 alken in één net verstrikt geraakt, De visser haalde toen alleen dode vogels binnen, niet eens vis.

Dit mag natuurlijk niet zo maar blijven doorgaan. Zoals we al eerder op de website hebben gemeld heeft onze Vogelwerkgroep op 8 november een handhavingsverzoek ingediend bij de daarvoor verantwoordelijke Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Omdat het doden van zeevogels stelselmatig gebeurt, zijn wij van mening dat sprake is van zogeheten voorwaardelijke opzet. De visser overtreedt daarmee het verbod op het doden van beschermde dieren op grond van de Wet natuurbescherming.

We hoopten natuurlijk dat de Omgevingsdienst direct in actie zou komen. Maar helaas. Een dergelijk gebeuren hebben ze kennelijk nog nooit bij de hand gehad. De contactpersonen vertelden ons dat ze eerst nog moesten uitzoeken wie bevoegd gezag is en of zij überhaupt verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Om der zaak te bespoedigen stuurden we na twee weken een brandmail naar de dienst. Met juridische steun van Vogelbescherming Nederland konden we daarin helder aantonen dat de Omgevingsdienst met zekerheid verantwoordelijk is. Inmiddels zijn we weer een week verder en is er nog steeds niets gebeurd. Terwijl we al weer nieuwe meldingen van dode vogels binnenkregen. Vreselijk! 

Om de druk op te voeren is het vorige week eindelijk gelukt om een artikel in de krant te krijgen. Het artikel is in drie edities van de krant geplaatst. Het artikel in het Noord-Hollands Dagblad was voor de Partij van de Dieren aanleiding om ons te steunen in de strijd. De Statenfractie van deze partij stelde op 26 november pittige schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, zowel over de aanvaardbaarheid van de stand wantvisserij als over het nalatig handelen van de Omgevingsdienst. 

Nu maar hopen dat dat helpt.