Het lawaaiigste stiltegebied is…………..

De Vogelwerkgroep heeft de Kennemerduinen genomineerd als het lawaaiigste stiltegebied in Nederland. Daarmee reageert de Vogelwerkgroep op een oproep van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). De reden is duidelijk: het Circuit Zandvoort. Het zorgt al vele jaren voor overlast. Jaarlijks worden ongeveer 200 racedagen georganiseerd met lawaai-uitstoot in de directe omgeving. Het Circuit wil zelfs het aantal racedagen uitbreiden naar 300. Door de verbouwing van het circuit voor de Formule 1 is de situatie zelfs veranderd. Door het verleggen van de geluidswallen en een geasfalteerde kombocht is het geluid zich anders gaan gedragen. Waar de directe nabijheid iets minder last heeft, is de overlast op de grotere afstand enorm toegenomen. Het geluid van de raceauto’s verstoort de natuur van dit mooie stiltegebied. De NEFOM maakt eind januari 2021 de “winnaar” bekend.

Record aantal vogelsoorten in Zuid Kennemerland in 2020

Lars Buckx schrijft ons het volgende over 2020.

Het thuiswerken bracht over het algemeen meer tijd om naar buiten te gaan en doordat vakantie niet mogelijk was werd er meer tijd in eigen regio doorgebracht. Het resultaat was dat er afgelopen jaar erg fanatiek werd gevogeld in regio Zuid-Kennemerland. Mede door de vele vogeluren werd 2020 een recordjaar. 

Het hoogste aantal waargenomen vogelsoorten in één jaar in regio Zuid-Kennemerland werd in 2001 op 275 soorten gezet. Ook in 2011 en 2017 werden er 275 verschillende soorten waargenomen in de regio. Het was tijd voor een nieuw record: in 2020 werden er maar liefst 285 verschillende vogelsoorten waargenomen in onze regio. Een verbetering van het record met 10 soorten! 

 

Struikrietzanger – foto Lars Buckx

Er was in 2020 één primeur op de lijst: de Zwarte Rotgans. Een lang verwachte nieuwe regiosoort. Daarnaast waren er vier soorten die afgelopen jaar pas voor de 2e keer in onze regio opdoken: Dwergarend, Poelsnip, Citroenkwikstaart en Kleinst Waterhoen. Voor Vale Gier, Vale Gierzwaluw en Iberische Tjiftjaf (foto Lars Buckx) was het de 3e keer dat we de soort op de jaarlijst konden noteren. Daarnaast waren er nog verschillende niet-jaarlijkse soorten om tot het record te komen, zoals Woudaap, Zwarte Ibis, Witwangstern, Griel, Noordse Nachtegaal, Veldrietzanger, Struikrietzanger, Roodkopklauwier, Bosgors en Grauwe Gors. Daarentegen waren er weinig echte missers. De meest opvallende soorten die op de jaarlijst van 2020 ontbreken in vergelijking met voorgaande jaren zijn Roodpootvalk, Grauwe Franjepoot, Bonte Kraai en Frater. 

De soortenlijst had zelfs nog wat hoger kunnen zijn, maar een baardgrasmus spec. op de Zuidpier kon niet tot soortniveau gedetermineerd worden en een Humes Braamsluiper in de Amsterdamse Waterleidingduinen komt nog niet in aanmerking voor aanvaarding bij de CDNA. 

Ook het persoonlijk regiojaarrecord werd in 2020 verbroken. In 2012 zag ik zelf 238 vogelsoorten in één jaar binnen onze regiogrenzen, wat een nieuw record betekende. Ook dat record werd afgelopen jaar flink aangescherpt met het waarnemen van 247 vogelsoorten door mijn vader Han Buckx. Meer over het vogeljaar 2020 is te lezen in de eerste editie van de Fitis dit jaar. 

 

Vacature manager Vogelhospitaal Haarlem

Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal in Haarlem, is een zelfstandige stichting die zich bezighoudt met de opvang van in het wild levende vogels die in nood verkeren. De opvang is gericht op het opvangen, verzorgen, revalideren en weer vrijlaten van zieke, verweesde en/of gewonde in het wild levende vogels. Dat wordt gerealiseerd door twee fulltime medewerkers en met de inzet van Lees verder

Weer minder weidevogels in 2020

Grutto Foto Joke Huijser-Spekken

Helaas, ook dit jaar was het een slecht jaar voor de weidevogels. Door het extreem droge voorjaar en veel predatie waren de broedresultaten teleurstellend bij alle soorten. Het is niet de enige oorzaak, ook de intensieve landbouw draagt bij. De grutto en de patrijs zijn sinds 1990 met bijna 70% afgenomen. Ook met de scholekster en kievit gaat het niet goed.Voor het gehele verslag wordt verwezen naar de website van Landschap Noord-Holland (https://bit.ly/34s4o2J) waar ook het rapport is te downloaden.