Kennemer Vogeldag groot succes!

Het IVN Zuid-Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder, de Vogelwerkgroep en Landje van Gruijters organiseerden op zondag 24 april de Kennemer Vogeldag in en rondom het Landje van Gruijters en Fort Benoorden Spaarndam. Het werd een groot succes. Met zo’n 400 bezoekers waaronder wel 80 kinderen was het steeds gezellig druk. Mensen genoten van alle vogels, het programma en het mooie weer. 
In totaal werden er 79 verschillende vogelsoorten gezien tijdens de excursies en op de Big Sit. Op dit punt aan de zuidkant van het Landje van Gruijters werd de hele dag gepost voor het waarnemen van vogels. En natuurlijk ook voor het laten zien van vogels aan het publiek. Een verslag met foto’s van de dag komt later op de site en in de Fitis. Vogelfoto’s die Ton Haver deze dag maakte, staan hier.

Lees verder

Jaarverslag 2021 Ringstation AWDuinen

In het zeer lezenswaardig verslag van 57 pagina’s staan weer vele interessante observaties. Op ruim 160 ochtenden, 2 ochtenden en 4 nachten stonden de netten open. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels, baanonderhoud, verwerking van ringgegevens en wat daar nog meer bij komt kijken. Het resultaat was 6640 nieuw geringde vogels en ook nog 1840 vogels die al een ring hadden. Van deze laatsten waren 63 niet door het station geringd en 13 vogels hadden een buitenlandse ring.

Het aantal soorten blijft over de jaren constant, rond de 80. De top 5 van de nieuw geringde vogels bestond uit 1. Pimpelmees 2. Kleine Karekiet 3. Zwartkop 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees.

Spectaculair gevecht vastgelegd

Ton Haver uit Velserbroek legde zondagmiddag 13 maart 2022 twee vechtende tureluurs vast. Hij maakte een hele serie prachtige foto’s van dit conflict waarschijnlijk tussen twee mannetjes.
Het loont de moeite om nu te komen kijken bij het Landje van Gruijters, want er zijn meestel erg veel vogels te zien. En dat op korte afstand. Zo zijn er dit jaar al meer Grutto’s geteld op het Landje dan verleden jaar. Verleden jaar kwam het maximum getelde aantal op 196, dit jaar telde de vaste tellers er al 220. Ook de Kluten zijn in flink aantal aanwezig en de eerste paring is al gezien. Elke week worden de vogels van het Landje van Gruijters en enkele omliggende gebieden geteld. Toch wordt het zeer gewaardeerd als u de vogels telt en de cijfers invoert op waarneming.nl. Zo kunnen we nog preciezer volgen hoe het met de vogels gaat.

Lees verder

Een nieuw leven voor de Spaarnwouderplas?

Het plasje bij de vogelkijkhut de Smient aan de Kerkweg in Spaarnwoude was vroeger een toplocatie voor steltlopers. In de loop van de jaren is de attractiviteit voor vogels letterlijk ‘weggezakt’. Op 14 december 2021 heb ik samen met Johan Stuart gemeten wat de waterdiepte eigenlijk is. Die bleek over het algemeen te groot te zijn voor vogels als grutto’s. Ook de slikranden waren niet meer zichtbaar. In overleg met de Gertjan van Tunen, de boer van de Koningshoeve, is de overstort van het plasje met 20 cm verlaagd. Dit heeft direct effect gehad in de zin dat er nu weer grote groepen grutto’s lopen te foerageren. Soms kan natuurbeheer simpel zijn…

Lees verder

Meeuwenonderzoek op Forteiland loopt al 14 jaar

Hulde voor Fred Cotaar, José Verbeek-Cottaar en Maarten van Kleinwee die hun meeuwenonderzoek op het Forteiland in IJmuiden al zo lang volhouden. Zij publiceerden een zeer interessant jaarverslag over 2021 (zie onder). Met 14 jaar onderzoek aan meeuwen en Scholeksters is een zeer interessante reeks aan data verzameld. Hoeveel meeuwen broeden er in 2021? Op 18 mei werd om die vraag te beantwoorden het hele eiland geteld op nesten. De verhouding van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw wordt bepaald aan de hand van meerdere tellingen op verschillende tijdstippen van de dag tussen eind april/mei. Zo komen de onderzoekers op 106 paar Zilvermeeuwen en 1030 paar Kleine Mantelmeeuwen. De meeuwen hadden een goed broedsucces. Zelden zijn er zoveel uitvliegende juveniele vogels vastgesteld. En ook de Scholeksters deden het wederom goed met 8 uitgevlogen kuikens van 8 broedparen. 

Lees verder

30 januari 2022. Verrassend productieve pluisochtend

Omdat het in de winter nog wel eens koud en nat kan zijn, heeft de Jeugdvogelclub meestal ook een binnenactiviteit. Vandaag hebben we een partij kerkuilenballen geplozen onder leiding van Nico Jonker. De ballen waren door Ruud Le Blanc verzameld bij een Kerkuilennest in Spaarnwoude. Deze soort zoekt voedsel relatief dichtbij zijn nest en Nico vertelde dat hij zo veel leert over de verspreiding van muizensoorten in de regio. Met 10 zeer enthousiaste kinderen hebben we kaakjes van 241 muizen gevonden: 73 x Bosspitsmuis, 68x Huisspitsmuis, 2x Rosse Woelmuis, 6x Noordse Woelmuis, 73x Veldmuis, 1x Dwergmuis en 18x Bosmuis!

Lees verder

Vogelwerkgroep plaatst huiszwaluwtil in Hillegom

Op donderdag 13 januari 2022 is in het bollenland achter Leidsestraat 154 in Hillegom een Huiszwaluwtil geplaatst door Vivara Pro. De til is bedoeld om aan Huiszwaluwen extra broedgelegenheid in deze omgeving te bieden. Aan de plaatsing is een traject van overleg, fondsenwerving en aanvraag van vergunningen voorafgegaan.

In juni 2013 werden voor het eerst Huiszwaluwen gesignaleerd bij de oude bollenschuur aan de Leidsestraat te Hillegom. Er zaten toen 3 nesten onder de dakrand. De vestiging bleek niet incidenteel: er volgde een gestage uitbreiding van de kolonie tot 53 nesten in 2020. De dakrand aan de noordkant van het oude gebouw zat daarmee helemaal vol en de soort was duidelijk op zoek naar nieuwe vestigingsmogelijkheden.

Lees verder