Zeevogels bedreigd door staand wantvisserij (vervolg)

Er moet echt een eind komen aan het stelselmatig doden van zeevogels in de staand wantnetten van IJmuiden! De pieren van IJmuiden en de aangrenzende wateren zijn een hotspot voor zeevogels die je anders in Nederland nauwelijks te zien krijgt. Tussen de pieren wordt echter ook met staand wantnetten gevist en dat blijkt een dodelijke combinatie. Toen vogelaars op de pier dit najaar eens goed gingen kijken wat er in die visnetten gebeurt, sloeg de schrik hen om het hart. Binnen een maand tijd hebben twaalf verschillende waarnemers gezien hoe telkens weer dode en soms nog spartelende zeevogels werden opgevist, een enkele keer ook een Bruinvis. Eén keer zijn zelfs 10 à 12 zeekoeten en 2 alken in één net verstrikt geraakt, De visser haalde toen alleen dode vogels binnen, niet eens vis.

Lees verder

14 november: Vogels én zoogdieren kijken vanaf de Zuidpier

We letten op vogels maar natuurlijk ook op andere bijzondere dieren. Zo was het zien van een zeehond een grote wens van een van de jonge deelnemers deze ochtend. En die wens werd vervuld, want we zagen zelfs 3 Gewone Zeehonden en minimaal één Bruinvis. De kinderen waren er van onder de indruk. Ook zagen we allerlei zeevogels naast de vaste bewoners van de blokken rond de pier. Er kwam een volwassen Jan van Gent langs, diverse Roodkeelduikers, er zwommen diverse Zeekoeten, een Alk, een groep Eiders en een paar Drieteenmeeuwen. Het was een leuke ochtend met vier erg geïnteresseerde kinderen….

Lees verder

Natuurontwikkeling in de Binnenduinrand

Er is momenteel veel te doen rond het provinciale plan om natuurontwikkeling in de Binnenduinrand – de onbebouwde gebieden direct achter de duinen – actief ter hand te nemen. Grondeigenaren en onder meer de partij Hart voor Bloemendaal lopen te hoop tegen deze plannen. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar de meeste argumenten die ze gebruiken slaan nergens op. Onder meer wordt er gesteld dat er al genoeg natuur zou zijn in het gebied of dat door de natuurontwikkeling ‘het uitzicht’ op het nu open gebied verloren zou gaan. In een brief aan deze partij en de wethouder van Bloemendaal heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn steun betuigt voor meer natuur in de Binnenduinrand. Wel pleiten we in de brief voor een open planproces met participatie van belanghebbenden, omwonenden en natuurorganisaties. Uiteindelijk willen we allen genieten van een duurzame natuur!

Waarnemingenarchief naar waarneming.nl

Binnenkort wordt het digitale waarnemingenarchief van de VWG Zuid-Kennemerland toegevoegd aan de website waarneming.nl. Onze database bevat ruim 80.000 waarnemingen die sinds de jaren tachtig verzameld zijn via speciale waarnemingskaartjes (wie kent ze nog?) en later via de e-mail-kring van de VWG. Ook relevante waarnemingen uit de oude Fitissen en andere tijdschriften zijn ingevoerd. Het wordt een enorme verrijking van de waarnemingen uit ons werkgebied die nu in waarneming.nl zitten. Bovendien worden de waarnemingen nu voor iedereen ontsloten en toegankelijk. Daar zit wel een aspect van privacy aan.

Lees verder

Wat doen de gezenderde Lepelaars?

Foto Piet Munsterman

Tamar Lok heeft in 2021 meerdere jonge Lepelaars op de Kinseldam bij Durgerdam gezenderd. Daardoor zijn de vliegbewegingen van deze jonge dieren precies te volgen via een website. Maar de zender geeft alleen de locatie door, de onderzoekers willen graag meer weten. Wat doet de Lepelaar, zit hij in een groep, etc? Voor deze extra informatie roepen de onderzoekers vogelaars op gegevens door te sturen. Dus zoek een gezenderde Lepelaar op, bekijk wat hij doet en geef dat door via deze website.

Lees verder

Vogelpracht in Teylers Museum

In Teylers Museum is nu een prachtige tentoonstelling rond vogels te zien. Er zijn de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie van Teylers Museum te zien, uit publicaties van Buffon, Gould, Catesby, Le Vaillant en Nozeman, maar ook kleurrijke tekeningen van Schouman en Van Trigt. Opgezette vogels van Naturalis maken de vogelpracht compleet. In de Fitis van september 2021 staat een kortingsbon.

Tickets reserveren

Lepelaars, Blauwborst en albino vis

Zondag 13 juni 2021 trof onze Jeugdvogelclub een prachtige dag voor een bezoek aan De Liede. We spraken af bij de Zoete Inval om vandaar naar de lepelaarkolonie te lopen. Het was wat laat in het broedseizoen, maar toch waren er nog heel wat Lepelaars actief in de kolonie. We zagen zelfs een aantal jongen op het nest. Gewoon vanaf het fietspad. Daarna liepen we over de langste fietsbrug van onze regio naar de Oeverlanden van de Liede. Daar zagen we een Blauwborst wegschieten, veel Rietzangers en enkele orchideeën. Om iets te leren over wat er in het water leeft, hadden we schepnetten en aquaria mee. Op verschillende plekken werd er gevist. Toch bijzonder wat er allemaal in het water leeft. Helemaal bijzonder was de albino vis die we op de terugweg zagen zwemmen…

Lees verder