Minder broedparen maar veel jongen op Forteiland

Trek en overwintering van Kleine Mantelmeeuwen

Als sinds 2001 tellen drie mensen de broedende meeuwen op het Forteiland in IJmuiden. Tijdens hun wekelijkse bezoeken tellen ze niet alleen de nesten, maar ze ontdekken veel meer aan deze interessante groep vogels. De onderzoekers dachten na 2 jaar corona, hun werk te doen onder normale omstandigheden. Maar nu kregen ze te maken met vogelgriep! En dit had veel impact op hun werk in de broedkolonie, maar met de nodige hygiënische maatregelen hebben ze hun werk kunnen voortzetten. Sterker nog, ze konden in de kolonie monsters verzamelen voor het onderzoek naar het voorkomen van vogelgriep. 

Lees verder

Opnieuw strijd tegen wegenplan Bollenstreek

Nog gave open polder met veel akkervogels tussen Lisse en Hillegom waar een autoweg doorheen wordt gepland
Foto: Bernard Dragtsma

In zowel de lokale als de regionale pers is onlangs aandacht geschonken aan de mobiliteitsplannen van de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeentes. Met opnieuw veel asfalt, willen de besturen de Noordelijke Bollenstreek vooral in oost-west richting beter ontsluiten. Helaas zonder rekening te houden met de waarden van natuur en landschap. De besturen hebben kennelijk nog weinig geleerd van het debacle van de Duinpolderweg.

Inmiddels is de Natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep in eendrachtige samenwerking twee medestrijders van weleer – de Vereniging Behoud de Polders en Milieudefensie – al een jaar bezig om de autoplannen reeds in een vroeg stadium van tafel te krijgen. Naast het deelnemen aan werksessies speelt ook het beïnvloeding van bestuur, politiek en burger via de nodige publiciteit een belangrijke rol. Dit resulteerde in een open brief naar provincie Zuid-Holland en de Bollenstreekgemeenten. Middels een persbericht werd ook de pers op de hoogte gesteld. Gelukkig voor ons heeft deze hieraan ruimschoots aandacht besteed.

Onze acties kunnen intussen ook op de steun rekenen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en van het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek. Ook is er, mede door onze acties, sprake van een (ontluikend) inwonersprotest.

In de komende Fitis zullen we in de rubriek Natuurbeschermingsnieuws uitgebreid ingaan op de plannen en onze acties.

Noord-Hollandse Natuurdag 2022

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag. Dit jaar is dat op zaterdag 17 december in Aristo Meeting Center in Amsterdam Sloterdijk. Alle
Noord-Hollandse natuuronderzoekers en natuur-liefhebbers zijn van harte welkom. Er worden presentaties gehouden en er is een informatiemarkt. En natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) en Landschap Noord-Holland organiseren de Natuurdag. De Provincie Noord-Holland maakt het financieel mogelijk. Het programma is op dit moment nog niet volledig bekend. Houd daarom de website van www.landschapnoordholland.nl/natuurdag in de gaten voor programma en aanmelding. Daar is ook een kort verslag te lezen van de onderwerpen die in 2020 aan bod kwamen. Meer informatie volgt ook op deze website maar de datum kan vast in je agenda.

Landelijke Dag van Sovon

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022.

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van goede sprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en is er een parallelprogramma’s van de Nederlandse Ornithologische Unie NOU) over verstoring.

De dag is van 10.00 – 17.00 in De Reehorst in Ede. Deze locatie ligt op loopafstand van station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. De lezingen van voorgaande jaren zijn terug te vinden op het YouTubekanaal van Sovon.

Toegang

Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 15 euro. Dit bedrag is inclusief koffie en thee gedurende de dag. Vrijwilligers en leden van Sovon, de NOU en Vogelbescherming betalen 10 euro.

Ook dit jaar is er een jeugdprogramma voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ga ‘s ochtends op pad om te helpen met het ringen van vogels voor onderzoek. Daarna is er een verhaal over de Oehoe en ga je creatief aan de slag. Deelname kost 5 euro, inclusief lunch.

Meer informatie is te vinden op de website van Sovon

Leden Vogelwerkgroep in de media

Twee artikelen op de website van Sovon belichten de werkzaamheden van twee actieve leden van de Vogelwerkgroep.

Han Bucks

Han Buckx werd geïnterviewd over zijn werkzaamheden als zeetrekteller. In het interview laat Han zien wat trektellen allemaal vraagt en inhoudt en vertelt hij over zijn mooiste waarnemingen.

Bonnie van der Hulst

Daarnaast wordt Bonnie van der Hulst , die op verschillende terreinen bezig is met de bescherming en hulp aan vogels, voorgesteld als kandidaat lid van de ledenraad van Sovon voor de regio Noord-Holland Zuid.