Leden Vogelwerkgroep in de media

Twee artikelen op de website van Sovon belichten de werkzaamheden van twee actieve leden van de Vogelwerkgroep.

Han Bucks

Han Buckx werd geïnterviewd over zijn werkzaamheden als zeetrekteller. In het interview laat Han zien wat trektellen allemaal vraagt en inhoudt en vertelt hij over zijn mooiste waarnemingen.

Bonnie van der Hulst

Daarnaast wordt Bonnie van der Hulst , die op verschillende terreinen bezig is met de bescherming en hulp aan vogels, voorgesteld als kandidaat lid van de ledenraad van Sovon voor de regio Noord-Holland Zuid.

Debat over Groenbeleidsplan Haarlem

Op woensdag 2 november 20.00 is er een debat in de Pletterij over het Groenbeleidsplan 2022-2030 van de gemeente Haarlem.

Het is al vaak gezegd: Haarlem is de op twee na meest versteende stad in Nederland met het minste openbare groen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk is de roep steeds sterker om het economisch beleid om te zetten in een ecologisch duurzaam beleid.

Na 30 jaar heeft Haarlem nu eindelijk weer een Groenbeleidsplan. En dat mag er wezen. De titel van het plan is niet voor niets ”Haarlem gaat op groen”. Het college en de raad zeggen daarin dat ze samen met de bewoners de stad willen vergroenen. Er moet niet alleen meer groen komen voor de bewoners, maar ook voor de natuur in en rond de stad moet meer aandacht krijgen. Als onderdeel van het Groenbeleidsplan is dan ook een kaart vastgesteld met een verbeterd Natuur Netwerk Haarlem dat moet worden beschermd en versterkt.

Het Platform Groen (gemeentelijke adviesraad van burgerdeskundigen), waarin ook onze vogelwerkgroep is vertegenwoordigd, is erop gebrand dat er vanaf het begin daadwerkelijk vaart komt in de uitvoering. Samen met de Klimaatcoalitie Haarlem is er op woensdag 2 november om 20 uur een debat georganiseerd in de Pletterij. Wij gaan daar met raadsleden en burgers in gesprek over de uitvoering van dit Groenbeleidsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Enthousiaste groep volgt nu vervolgcursus

In oktober 2022 startte de vervolgcursus vogelherkenning en -onderzoek. De cursus eindigt op 15 april 2023. De cursus bestaat uit 6 maandagavonden van 20.00 – 22.15 uur en 5 ochtendexcursies en 1 middag / avondexcursie.

Dit wordt er zoal besproken: vogeltrek en trekvogelsoorten, zeevogels en vliegbeelden, watervogels in de winter, evolutie en gedrag van vogels. Bij de excursies ligt het accent op zelf vogeltellingen uitvoeren. Zoals trektellen, een gebiedstellingen en broedvogeltelling ( BMP). De excursies gaan naar gebieden rondom Haarlem. De deelnemers krijgen ook huiswerk: met een groepje een vogelonderzoekje uitvoeren.

Lees verder

Bijeneter (nog) maar sporadisch in Nederland

In het jaarverslag 2021 van de Werkgroep Bijeneters Nederland wordt melding gemaakt van 9 broedparen in dat jaar. In dit jaarverslag vind je de resultaten van de broedaantallen en de weersomstandigheden ten tijde van de aankomst en het uitvliegen van de nestjongen. Naast de bekende broedlocatie in Limburg zijn in 2021 met zekerheid op 2 andere locaties verdachte waarnemingen gedaan van bijeneters die broedpogingen hebben gedaan of gedurende het gehele broedseizoen in het gebied verbleven. In het Duitse grensgebied zijn meerdere paren tot broeden gekomen. Voor het tweede jaar op rij zijn bijeneters geringd en voorzien van een geolocator.

Nieuwe ‘Handboek Europese vogels’ besproken in natuurpodcast van Zuid-Kennemerland

Tierelier heeft op 19 juli 2022 een podcast gepubliceerd over het recent verschenen Handboek Europese vogels van Niels van Duivendijk. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Christophe Reijman en Ton Lansdaal gaan met Ronald Cassee in gesprek over het lang verwachte boek.

In de podcast wordt duidelijk of het handboek de hoog gespannen verwachtingen daadwerkelijk waar maakt waarmee sommige insiders eerder het boek aankondigden: “het evangelie voor de serieuze vogelaar”.

Lees verder