Uilenman Fred Koning wordt geëerd in Amerika

Tijdens het International Festival of Owls in Houston, Minnesota krijgt ons lid Fred Koning uit Burgerbrug een onderscheiding voor al zijn uilenwerk. Hij krijgt zijn Award omdat hij sinds 1957 alle roofvogels en uilen volgt in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij speurt alle roofvogelnesten op en ringt jonge en soms ook de oude vogels. Dit onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd hoe mensen roofvogels beïnvloeden. In die meer dan 60 jaar heeft Koning allerlei veranderingen gezien die effect hebben op de populatie van uilen en roofvogels: Lees verder

15 slapende Ransuilen hoog in de dennen

Met zeven kinderen liepen we 12 januari 2020 vol verwachting de Kennemerduinen in. Er was ze een slaapplaats van Ransuilen beloofd. Zouden ze er nog zitten? Met het vuurwerk was het nogal luidruchtig geweest afgelopen weken.

Ja hoor, ze zaten er nog. In één den zaten er wel vijf, in een andere vier……. In totaal telden de kinderen met hun scherpe ogen 15 stuks. We bleven wel een uur kijken en observeren. Toen waren Lees verder

Verslag van de penningmeester over 2019

De ontvangsten minus de uitgaven levert een positief resultaat op van € 3.699 in het boekjaar 2019. Dit resultaat kan met name worden verklaard uit een flink positief resultaat op de 3 gegeven cursussen, de bijdrage van de Amsterdamse Waterleidingduinen voor de archiefwerkzaamheden, de toename in het ledenaantal met als gevolg toename van contributie-inkomsten en de verkoop van boeken. De vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft niet de intentie om jaarlijks winst te maken 

Lees verder

Druk bezochte avond rond weidevogels

Mark Kuipers en Andries Kamstra. De een uit Friesland en opgegroeid met Kievit, de ander uit de omgeving Amstelveen/Ouderkerk ad Amstel. Dat zijn de verschillen. De overeenkomsten zijn talrijker. Allebei gepassioneerde sprekers met een voorliefde voor weidevogels. Beiden met de focus op de Grutto en gelijktijdig op de belangen van de boeren in hun gebied. Beiden blij verrast om de inzet en het begrip van diezelfde agrariërs. Alles komt langs in hun voordrachten: volgtijdelijkheid Lees verder