Onze vogelhut bij Westhoffplas is bijna klaar

Er komt heel wat bij kijken als je op een goede plek om vogels te kijken een vogelhut wilt bouwen. Eerst een plan maken, vervolgens een bouwvergunning zien te regelen (eerst werd die geweigerd) en vervolgens diverse gesprekken voeren met de grondeigenaar Staatsbosbeheer. De boswachters stonden altijd positief achter onze plannen, maar wilde wel alles netjes regelen en op papier zetten. Vervolgens ging de fondsenwerving verrassend vlot. Met grote dank aan de giftgevers! Lees verder

Belangenorganisaties eengezind in advies rond Fort benoorden

Op 27 oktober om 20.00 uur gaat het Fort benoorden Spaarndam tijdelijk open. Onder het licht van bouwlampen wordt een advies van de Maatschappelijke Adviescommissie ondertekend. Het advies is een reactie op het concept Witboek van het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarin worden plannen ontvouwd voor Fort benoorden Spaarndam en het ernaast gelegen Munitiebos. Negen handtekeningen komen er onder het advies. Handtekeningen van omwonenden, bewoners van Lees verder

Coronamaatregelen na 13 oktober

Zoals iedereen heeft ook de Vogelwerkgroep te maken met de coronamaatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen. Tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn er nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd. Door de maatregelen zullen helaas de gezamenlijke activiteiten van de leden van de Vogelwerkgroep weer stil vallen. Excursies worden gezien de beperkingen voor wat betreft de groepsgrootte buiten niet meer georganiseerd. Er worden geen Lees verder

Jeugdvogelclub op zoek naar Bokje

Op zondag 11 oktober gingen we met Johan en Erwin naar de pier. Eerst gingen we een klein stukje de duinen in en daarna naar de pier een beetje uitwaaien. Dat laatste kun je wel zeggen, want het woei erg hard en de golfen beukten tegen de pier aan. We hadden twee keer en zeehond gezien.  Een keer heel dichtbij. Lees verder

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Het bestuur acht het gezien het toenemende aantal besmettingen met corona, niet verstandig om nu bij elkaar te komen voor een algemene ledenvergadering. We zullen de leden via een mailbericht informeren over enkele actuele ontwikkelingen en wisselingen in het bestuur en commissies.

De verslagen van voorgaande ALV’s zijn hier te vinden. Het financieel overzicht staat hier. De begroting over 2021 volgt nog.