Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Excursie Groene Jonker / Fa. van Scheppingen

Gezocht: leden voor de activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestond altijd uit drie leden. Het derde lid zou per september stoppen, maar heeft door ziekte eerder moeten afhaken. Dus de activiteitencommissie bestaat nu nog maar uit twee uit twee leden: Michel Top en Corrie Berende en is dringend op zoek naar versterking.

We komen normaliter elk kwartaal één keer bijeen om een excursieprogramma op te stellen en hiervoor excursieleiders te benaderen. Samen met de excursieleiders stellen we de tekst over de excursie op, we registreren de deelnemers en voorafgaand aan de excursie mailen we de deelnemers nog een keer.

Je mag deelnemen aan de excursie die je georganiseerd hebt, maar dat is geen verplichting. En je kunt bijvoorbeeld een excursie organiseren naar een locatie waar je altijd al een keer heen wilde. Wij genieten van de blije gezichten van de vogelaars na het organiseren van weer leuke excursie waarbij er weer allerlei moois is gezien.

Kom je er bij? Stuur een mailtje naar activiteitencommissie@vwgzkl.nl.