Author Archives: Johan Stuart

Spectaculaire baltsvlucht van grutto maakt indruk

Met 8 kinderen fietsten we op 8 mei ’22 door de vogelgebieden rondom Spaarndam. In het Landje van Gruijters bekeken we de broedende Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Ook de Oeverloper, Kleine Plevier, Tureluur, Grutto en Rietzanger konden we hier mooi bekijken. Bram ontdekte een mooi groepje overvliegende Lepelaars. Toen fietsten we tussen de baltsende Grutto’s en Kieviten door naar de Stompetoren. In het oude kerkje broeden veel Spreeuwen en Huismussen. Ook waren de kinderen onder de indruk van het ‘faam’ van Klaas van Kieten, de reus van Spaarnwoude. Zie de foto’s. Er zong een Braamsluiper die we ook nog even konden zien. Tot slot bezochten we nog de Spaarnwouderplas en de Houtrakkerbeemden. Daar vloog een prachtige Bruine Kiekendief laag over het veld. Dennis Klein maakte er een prachtige foto.

Lees verder

Kennemer Vogeldag groot succes!

Het IVN Zuid-Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder, de Vogelwerkgroep en Landje van Gruijters organiseerden op zondag 24 april de Kennemer Vogeldag in en rondom het Landje van Gruijters en Fort Benoorden Spaarndam. Het werd een groot succes. Met zo’n 400 bezoekers waaronder wel 80 kinderen was het steeds gezellig druk. Mensen genoten van alle vogels, het programma en het mooie weer. 
In totaal werden er 79 verschillende vogelsoorten gezien tijdens de excursies en op de Big Sit. Op dit punt aan de zuidkant van het Landje van Gruijters werd de hele dag gepost voor het waarnemen van vogels. En natuurlijk ook voor het laten zien van vogels aan het publiek. Een verslag met foto’s van de dag komt later op de site en in de Fitis. Vogelfoto’s die Ton Haver deze dag maakte, staan hier.

Lees verder

Stuiterende Buizerd, Rosse Woelmuis en kikkerdril

Buizerd / Dennis Klein

Op 10 april 2022 waren 9 kinderen getuige van een prachtige stuiterende Buizerd. Het was het idee om de roofvogels vanaf de Starreberg te gaan bekijken, maar we zagen deze Buizerd al meteen op de verzamelplek ingang Bergweg van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Buizerds stuiteren in de lucht om hun territorium te markeren. Een spectaculair gezicht! Verder hebben we ons zeer goed vermaakt met Tjiftjaffen, Fitissen, Vinken, Havik, Aalscholvers, mezen waaronder de Glanskop en heel veel Buizerds. We zagen er vanaf de Starreberg wel 8 tegelijk. Ook leuk was een Oranjetipje en het vele kikkerdril in de Oosterplas. De dag was helemaal bijzonder omdat een oud-lid van de Jeugdvogelclub, Dennis Klein, erbij was. Hij bracht een indrukwekkende camera mee die de kinderen mochten uitproberen. En veel prachtige vogelverhalen. Hoogtepunt was misschien wel de Rosse Woelmuis die tussen wat boomstammen scharrelde.

Lees verder

Spectaculair gevecht vastgelegd

Ton Haver uit Velserbroek legde zondagmiddag 13 maart 2022 twee vechtende tureluurs vast. Hij maakte een hele serie prachtige foto’s van dit conflict waarschijnlijk tussen twee mannetjes.
Het loont de moeite om nu te komen kijken bij het Landje van Gruijters, want er zijn meestel erg veel vogels te zien. En dat op korte afstand. Zo zijn er dit jaar al meer Grutto’s geteld op het Landje dan verleden jaar. Verleden jaar kwam het maximum getelde aantal op 196, dit jaar telde de vaste tellers er al 220. Ook de Kluten zijn in flink aantal aanwezig en de eerste paring is al gezien. Elke week worden de vogels van het Landje van Gruijters en enkele omliggende gebieden geteld. Toch wordt het zeer gewaardeerd als u de vogels telt en de cijfers invoert op waarneming.nl. Zo kunnen we nog preciezer volgen hoe het met de vogels gaat.

Lees verder

Weekend Drents-Friese Wold en Fochteloërveen – Vol

Vanwege de corona-maatregelen is dit kampje twee jaar uitgesteld. Nu kan het van 19 t/m 22 mei 2022 gelukkig wel door gaan. Mensen die zich ingeschreven hadden, krijgen daarover persoonlijk bericht. Wil je op de reserve-lijst komen? Stuur dan een mail

Dit jaar is de keuze voor het kampje van de Vogelwerkgroep gevallen op de grote natuurgebieden op de grens van Friesland en Drenthe. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste Lees verder

Een nieuw leven voor de Spaarnwouderplas?

Het plasje bij de vogelkijkhut de Smient aan de Kerkweg in Spaarnwoude was vroeger een toplocatie voor steltlopers. In de loop van de jaren is de attractiviteit voor vogels letterlijk ‘weggezakt’. Op 14 december 2021 heb ik samen met Johan Stuart gemeten wat de waterdiepte eigenlijk is. Die bleek over het algemeen te groot te zijn voor vogels als grutto’s. Ook de slikranden waren niet meer zichtbaar. In overleg met de Gertjan van Tunen, de boer van de Koningshoeve, is de overstort van het plasje met 20 cm verlaagd. Dit heeft direct effect gehad in de zin dat er nu weer grote groepen grutto’s lopen te foerageren. Soms kan natuurbeheer simpel zijn…

Lees verder

Ontsnapte schapen en Buizerd met prooi

Op 13 maart 2022 struinden we met 11 kinderen door Middenduin. Het werd een heerlijke tocht langs een kudde ontsnapte schapen (ze werden gelukkig weer keurig terug gedreven), Grauwe Ganzen met groene halsbanden, langs een prachtige grote zilverreiger, het Wisentuitkijkpunt waar we veel eenden zagen zoals Slobeend en Wintertaling, maar geen Wisenten. Vlakbij de uitgang werden we verrast door een Buizerd die een muis ving en ging oppeuzelde en we hebben een molshoop eens nader bestudeerd. 

Lees verder