Uilenman Fred Koning wordt geëerd in Amerika

Tijdens het International Festival of Owls in Houston, Minnesota krijgt ons lid Fred Koning uit Burgerbrug een onderscheiding voor al zijn uilenwerk. Hij krijgt zijn Award omdat hij sinds 1957 alle roofvogels en uilen volgt in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij speurt alle roofvogelnesten op en ringt jonge en soms ook de oude vogels. Dit onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd hoe mensen roofvogels beïnvloeden. In die meer dan 60 jaar heeft Koning allerlei veranderingen gezien die effect hebben op de populatie van uilen en roofvogels: begrazing, bosbescherming, het verbieden van pesticiden, het beëindigen van de jacht en de komst van nieuwe predatoren zoals havik en boommarter.

Een belangrijke vereiste voor het winnen van de World Owl Hall of Fame Award is het delen van informatie en het informeren van het publiek. Dat doet fred. Hij geeft lezingen aan lokale en nationale organisaties, publiceert artikelen, verscheen in televisieprogramma’s en was (co)auteur van menig boek.

Hij en zijn zoon Henk-Jan, presenteren het onderzoek tijdens het Festival of Owls. Directeur van het International Owl Centre is Karla Bloem.

Meer informatie over het festival