Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Onze Johan is vrijwilliger van het jaar!!

Ieder jaar eert Sovon een vrijwilliger met een bijzondere staat van dienst: de Vrijwilliger van het Jaar. In 2020 is de eer aan Johan Stuart uit Velserbroek. Al bijna veertig jaar is hij een zeer actieve en dragende kracht achter onze Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Op 15 december werd hij verrast aan zijn deur door Theo Verstrael, directeur van Sovon. Vanuit de vogelwerkgroep waren Martijn Korthorst, Eef van Huijssteedden en Ton Lansdaal aanwezig bij dit heuglijk feit. Stuart kreeg de erkenning in de vorm van een speciaal voor hem gemaakt schilderij van Elwin van der Kolk, een oorkonde en een speldje. (foto Ton Lansdaal)

Johan is al vele jaren actief als excursieleider, cursusleider, oprichter en trekker van de jeugdvogelclub, lid van de kampjes­commissie, host van de website, bestuurslid en hij verzorgt persberichten en nog veel meer. Theo roemde in zijn toespraak zijn jarenlange inzet voor de vogelwereld en zijn focus op educatie en de jeugd. Johan was totaal verrast door deze onderscheiding en duidelijk vereerd. In zijn reactie wilde hij vooral benadrukken dat hij de jeugdclub niet alleen trekt maar samen met een fijne club vogelaars, te weten Erwin Robbertz, Annemarijn Sintenie en Lars Visser!

En zo werd er eind 2020, ondanks de corona beperkingen, toch nog een bijzondere manier gevonden om Johan in het zonnetje te zetten.

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/johan-stuart-sovons-vrijwilliger-van-het-jaar-2020