Landelijke Dag van Sovon

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022.

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van goede sprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en is er een parallelprogramma’s van de Nederlandse Ornithologische Unie NOU) over verstoring.

De dag is van 10.00 – 17.00 in De Reehorst in Ede. Deze locatie ligt op loopafstand van station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. De lezingen van voorgaande jaren zijn terug te vinden op het YouTubekanaal van Sovon.

Toegang

Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 15 euro. Dit bedrag is inclusief koffie en thee gedurende de dag. Vrijwilligers en leden van Sovon, de NOU en Vogelbescherming betalen 10 euro.

Ook dit jaar is er een jeugdprogramma voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ga ‘s ochtends op pad om te helpen met het ringen van vogels voor onderzoek. Daarna is er een verhaal over de Oehoe en ga je creatief aan de slag. Deelname kost 5 euro, inclusief lunch.

Meer informatie is te vinden op de website van Sovon

Lepelaarkolonie Lijnden bedreigd – maar nog géén besluit!

De kolonie van Lepelaars en Blauwe Reigers op de rotonde van het Businesspark Lijnden wordt al jaren bedreigd door gemeentelijke plannen om de rotonde te vervangen door een verbreed kruispunt met verkeerslichten. De natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep strijdt al die tijd al tegen dit voornemen. Wij zijn van mening dat een verbrede turborotonde een prima alternatief voor verkeer én natuur biedt. Een turborotonde kan twee keer zo veel verkeer kan verwerken als de huidige rotonde en biedt daarmee voldoende ruimte biedt om het groeiende verkeer uit Amsterdam naar de A9 op te  vangen. In juni 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf ‘laat de rotonde de rotonde’.

Lees verder

Leden Vogelwerkgroep in de media

Twee artikelen op de website van Sovon belichten de werkzaamheden van twee actieve leden van de Vogelwerkgroep.

Han Bucks

Han Buckx werd geïnterviewd over zijn werkzaamheden als zeetrekteller. In het interview laat Han zien wat trektellen allemaal vraagt en inhoudt en vertelt hij over zijn mooiste waarnemingen.

Bonnie van der Hulst

Daarnaast wordt Bonnie van der Hulst , die op verschillende terreinen bezig is met de bescherming en hulp aan vogels, voorgesteld als kandidaat lid van de ledenraad van Sovon voor de regio Noord-Holland Zuid.

Vogels kijken in prachtig Caprera

Op zondag 9 oktober 2022 mochten we met de Jeugdvogelclub vogels komen kijken in Caprera in Bloemendaal. Iedereen kent de naam van het Openluchttheater, maar weinigen weten dat het ook een prachtig park is, met mooie uitkijkpunten en spectaculaire hoogteverschillen. Het aantal vogels viel wat tegen, maar we zagen wel veel bessen en prachtige paddenstoelen zoals de Zwavelzwam en de Panteramaniet. Bij het moeras, waar een beekje uitkomt in het Meertje van Caprera, zagen we Nijlgans, veel Krakeenden en zonnende Aalscholvers.

Lees verder

Debat over Groenbeleidsplan Haarlem

Op woensdag 2 november 20.00 is er een debat in de Pletterij over het Groenbeleidsplan 2022-2030 van de gemeente Haarlem.

Het is al vaak gezegd: Haarlem is de op twee na meest versteende stad in Nederland met het minste openbare groen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk is de roep steeds sterker om het economisch beleid om te zetten in een ecologisch duurzaam beleid.

Na 30 jaar heeft Haarlem nu eindelijk weer een Groenbeleidsplan. En dat mag er wezen. De titel van het plan is niet voor niets ”Haarlem gaat op groen”. Het college en de raad zeggen daarin dat ze samen met de bewoners de stad willen vergroenen. Er moet niet alleen meer groen komen voor de bewoners, maar ook voor de natuur in en rond de stad moet meer aandacht krijgen. Als onderdeel van het Groenbeleidsplan is dan ook een kaart vastgesteld met een verbeterd Natuur Netwerk Haarlem dat moet worden beschermd en versterkt.

Het Platform Groen (gemeentelijke adviesraad van burgerdeskundigen), waarin ook onze vogelwerkgroep is vertegenwoordigd, is erop gebrand dat er vanaf het begin daadwerkelijk vaart komt in de uitvoering. Samen met de Klimaatcoalitie Haarlem is er op woensdag 2 november om 20 uur een debat georganiseerd in de Pletterij. Wij gaan daar met raadsleden en burgers in gesprek over de uitvoering van dit Groenbeleidsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom.