De website Natuurtijdschriften.nl is vernieuwd!

Natuurtijdschriften.nl is een uniek platform met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Het biedt toegang tot meer 85.000 gratis te downloaden natuurartikelen.
Natuurtijdschriften.nl is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met meer dan 30 partnerorganisatie, die samen meer dan 80 verschillende tijdschriften uitgeven. Onze Vogelwerkgroep zorgt ervoor dat de Fitis regelmatig wordt toegevoegd aan het grote bestand van artikelen.

Vogelpracht te zien in Teylers Museum

Teylers Museum presenteert tot en met 9 januari 2022 de tentoonstelling Vogelpracht. Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie en ga op zoek naar de verschillen tussen de vogelwereld vroeger en nu.

Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek herbergt de mooiste boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te vinden.

Lees verder

Bijeenkomst voor de tellers voor de SVN vogelatlas

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) besloten om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, voor de derde maal een provinciale vogelatlas uit te brengen. Een vogelatlas van en voor de Noord‑Hollandse vogelaars!
Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen van vogels in de zomer, herfst en winter.
Woensdag 25 augustus vindt om 20:00 uur een online meeting plaats voor de tellers voor deze SVN Vogelatlas. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Dan kun je via deze link meedoen met deze bijeenkomst.

Knotten tijdens Natuurwerkdag

Knotten

Langs de Kerkweg in het dorpje Spaarnwoude staat vogelkijkhut De Smient. De hut biedt zicht op de ondiepe Spaarnwouderplas. De vogelhut is van Recreatieschap Spaarnwoude, maar de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland beheert de hut en omgeving. Rond de hut staan 10 knotwilgen en deze worden om de paar jaar geknot. Dit is een leuke klus, die wel enige inspanning vergt maar toch geschikt is voor iedereen die actief wil zijn. Met scherpe handzagen die we lenen van Landschap Noord-Holland, worden de takken afgezaagd.
Heb je een bestemming voor deze wilgentenen, laat het dan even weten. Ze zijn prima geschikt voor het maken van een tuinhekje, voor gebruik op een groen schoolplein of voor het aanplanten van wilgen elders. Wel zelf op komen halen.

Aanmelden kan hier. Vol? Zoek dan hier naar andere werklocaties.

Rasters vernield in de Hekslootpolder

In het Haarlems Dagblad lezen we dat de rasters in Hekslootpolder zijn vernield (helaas achter de betaalmuur: https://bit.ly/3vSvET6 ).
Deze rasters zijn aangebracht om te voorkomen dat vossen in het weidevogelgebied komen in het broedseizoen. Zo’n 40 hectare is beschermd. Aan de toename van de kieviten, tureluurs en grutto’s is te zien dat de rasters effect hebben.
Vorige maand en verleden week zijn op 2 plekken de bedradingen doorgeknipt, in het broedgebied bij de begraafplaats en recent bij de Klutenplas. Het is een hele klus om dit te herstellen.
Meldt verdachte bewegingen in het gebied!

Red de insecten: teken de petitie

In ons gebied werden we weer geconfronteerd met te vroeg gemaaide bermen. Met name in de Haarlemmermeer wordt nog steeds traditioneel gemaaid, dwz vroeg maaien en veel klepelen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Ecologisch bermbeheer betekent laat maaien (na de zaadvorming), drogen en afvoeren. Hierdoor ontstaan schrale en rijkelijk bloeiende bermen. Goed voor de biodiversiteit met veel insecten en natuurlijk goed voor de vogels.

Natuurmonumenten roept op om de petitie te tekenen die de gemeenten oproept om verantwoord om te gaan met het bermbeheer. Onze natuurbeschermingscommissie blijft natuurlijk de lokale gemeenten aanspreken.

https://www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie

Boeiend Jaarverslag 2020 van het Vogelringstation AW duinen

De Vogelwerkgroep ontving recent het jaarverslag 2020 van bovengenoemd ringstation: 76 pagina’s met mooie rapportages! Ondanks de beperkingen door corona kon doorgewerkt worden in tweetallen. Op ruim 170 ochtenden, 2 avonden en 4 nachten, werden de netten opengezet. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben ruim 1000 uur open gestaan.

Het resultaat was: 6476 nieuw geringde vogels en ook nog 1790 vogels die al een ring hadden. Hiervan 45, niet door ons geringd en 23 daarvan, met een buitenlandse ring. Het jaartotaal kwam uit op 8266, overeenkomend met het jaargemiddelde. De top 5 nieuw geringde vogels was 1. Zwartkop, 2. Kleine Karekiet, 3. Pimpelmees, 4. Tjiftjaf en 5. Koolmees. Het verslag is hier te vinden. Het bevat mooie verhalen over de verschillende vogels.