Werkzaamheden op de Zuidpier, pier vaak afgesloten

Rijkswaterstaat komt met een vervelende mededeling voor vogelaars. Vanaf 22 mei tot en met vrijdag 13 oktober 2023 is de Zuidpier in IJmuiden wegens werkzaamheden alleen in het weekend geopend voor publiek. Ze willen de zomer gebruiken voor herstel van de pier. Gelukkig blijft er reden genoeg om af te reizen naar IJmuiden: het strand, de zee, de havens, de duinen en het Kennemermeer zijn ook vogelrijk.

Lees verder

Uitslag fotowedstrijd Kennemer Vogeldag

1e prijs - Raymond Widawski - vlucht van glanskop

100% KLUUT

Op de Kennemer Vogeldag 2023 werd voor het eerst een fotowedstrijd georganiseerd met de titel ‘Vogels in de kijker’. De wedstrijd bestond uit twee categorieën: volwassenen en jeugd. In de eerste categorie ontvingen wij 86 foto’s van 37 inzenders. Bij de categorie jeugd bleek de drempel om foto’s in te sturen te hoog. Slechts twee jongeren durfden het aan. Daarom besloot de jury om hun beiden een aanmoedigingsprijs te geven. Sponsor van twee prijzen was Ganymedes uit Amstelveen.

Lees verder

52 soorten bij Balgzand

De vroege ochtend van zaterdag 22 april. Een beetje mist onderweg. Gids Jan van Benthem van Landschap Noord-Holland verwelkomde ons groepje met koffie (we waren maar met vier) in Natuurinformatiecentrum Het Kuitje bij Den Helder. Het Balgzand is voor het grootste deel alleen met een gids te bezoeken. De zon kwam tevoorschijn en het werd een prachtige dag met na afloop 52 vogelsoorten in de pocket!

Lees verder

Reuze larve gewoon naast het pad

Op de warme 11de juni 2023 liepen we met 10 jongens en meisjes een rondje in de Kennemerduinen. Omdat het zo warm was, hebben we niet zo veel vogels gezien. Toch was het een leuke tocht. Vlakbij de ingang zag een van de kinderen een grote larve op de grond liggen. Wat een beest! We hebben deze met ObsIdentify gedetermineerd en het bleek een Neushoornkever te zijn! Een van de grootste keversoorten die in Nederland voorkomt. Dat niet iedereen milieubewust met de duinen omgaat, bleek toen we bij ’t Wed door de duinpannen liepen. We vonden veel troep en een krat met lege bierflesjes. Twee kinderen hebben het milieu geholpen en een extra zakcentje verdiend! Hulde.

Lees verder

Agressieve Pimpelmees in Thijsse’s Hof

Nestkasten controleren in Thijsse's Hof / Johan Stuart

Op zondag 21 mei 2023 mochten de kinderen van de Jeugdvogelclub de nestkasten controleren in Thijsse’s Hof. In deze prachtige heemtuin hangen flink wat kasten en wij gingen met 10 kinderen en een ladder op stap. We noteerden per kast de soort, hoeveel eieren of jongen en eventueel de leeftijd van de jongen. De eerste kast was meteen spannend, want hierin broedde een Boomklever. Helaas was de klep door de vogel helemaal vastgemetseld en dus niet open te krijgen. Wel zagen kinderen dat er een jong bij de opening verscheen.

Lees verder

Grutto’s, rammelende Hazen en een dode Karper

Op 9 april 2023 stond een wandeling van de Hekslootpolder naar het Landje van Gruijters op het programma van de Jeugdvogelclub. Op deze paasochtend waren er 8 deelnemers waaronder twee nieuwe jongens. Het begon al leuk met een onverwachte waarneming van een Dodaars. Even verderop konden we mooi Krakeend, Smient en Wilde Eend naast elkaar vergelijken. Twee Rietzangers lieten zich wel horen maar niet zien. Gelukkig zagen we er later wel een in een boompje zitten. Zingend samen met een Rietgors.

Lees verder

Wisseling voorzitterschap en presentatie meerjarenplan

Tijdens de goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 maart 2023 gaf Martijn Korthorst de voorzittershamer door aan Christophe Reijman. Martijn was vanaf 2015 voorzitter van het bestuur en werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens al die jaren. Christophe is al langer actief in de Vogelwerkgroep en coördineert onder andere het veldwerk. Hij zal dit ook tijdens zijn voorzitterschap voorlopig nog voortzetten.

Overigens is het bestuur nog op zoek naar twee leden die het bestuur in de komende jaren wil gaan ondersteunen. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Lees verder

Herhaalde oproep! Tellers gevraagd voor MAS project Haarlemmermeer-Zuid

Onlangs kreeg onze vogelwerkgroep een verzoek van het Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid afdeling Haarlemmermeer om hun akkers op zowel broed- als wintervogels te inventariseren. Via een goed onderbouwde en algemeen erkende methode. Het betreft hier een project waarin de Veldwerkcommissie en de Natuurbeschermingscommissie van de Vogelwerkgroep nauw met elkaar samenwerken. Ondertussen hebben we een aantal gesprekken gevoerd met het Collectief. Het doel van de inventarisatie is tweedelig:

Lees verder

Energieboswachter worden?

Onderstaande tekst plaatsen we op verzoek van de Natuur en Mileufederatie Noord-Holland.

Overal in Noord-Holland zijn initiatieven om zonneparken te realiseren. Wij als Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden het essentieel dat die goed worden ingepast in het landschap én een meerwaarde moeten leveren voor de natuur. Dat kan heel goed, landelijk zijn daar prachtige voorbeelden van.

Maar we kunnen het niet alleen, daarom zoeken we betrokken natuurliefhebbers die onze opleiding Energieboswachters willen doen en die in de participatie van zonneparken willen meedoen om ze natuurlijker te maken. Is dat iets voor jou?

Lees verder

Vogels en windturbines – een riskante combinatie

Vogelwerkgroep roept op tot beter onderzoek
Provincie en gemeenten in onze regio maken momenteel gezamenlijk plannen voor zonneakkers en windturbineparken. Hoewel onze Vogelwerkgroep voorstander is van de huidige energietransitie, staan wij kritisch tegenover de plannen voor windenergie. Wij constateren dat de gevolgen voor vogels onvoldoende worden onderzocht.

Windturbines kunnen flink wat sterfte onder vogels veroorzaken. Ook leiden windturbines tot veel verstoring van vogelpopulaties; weidevogels en andere kwetsbare vogelsoorten mijden gebieden waar windturbines staan. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn de gevolgen voor vogels aanzienlijk ingrijpender dan tot nu werd verondersteld.
De natuurbeschermingscommissie heeft daarom een visiedocument opgesteld waarmee we overheden oproepen om tijdig beter, op de beoogde ‘zoekgebieden’ gericht onderzoek te verrichten.