Succesvolle actie tegen zonneparken in de Oosteinderpolder

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de Vereniging Behoud de Polders Hillegom hebben met succes bezwaar gemaakt  tegen het voornemen van de gemeente Hillegom om zonneparken toe te staan in de Oosteinderpolder. De gemeente vindt het een goede plek omdat zonnecollectoren daar goed in het landschap zijn in te passen. De Oostereinderpolder is een belangrijk gebied waar vogels kunnen foerageren en uitrusten. Volgens de Vogelwerkgroep en de Vereniging is het voornemen van de gemeente in strijd met de geldende omgevingsvisie om de natuurwaarden van de polder te behouden. Door beide groepen wordt de duurzame energietransitie gesteund maar zou op andere wijze uitgevoerd moeten worden.

Het Haarlems Dagblad besteedde gelukkig breed aandacht aan het protest. Op een stelling in de krant over zonneakkers in het groen stemde 86 % van de respondenten tegen. Zonne-energie ja, maar zorg eerst voor het benutten van de daken in de stad. Inmiddels hebben vrijwel alle fracties in de Hillegomse gemeenteraad zich tegen dit onzalige plan uitgesproken

Vossenraster aangelegd in de Hekslootpolder

Zaterdag 27 februari heeft een groep van 12 vrijwilligers, na instructies van Andries Kamstra, een 200 meter lange vossenraster aangelegd in de Hekslootpolder. Het was prachtig weer. Het werk werd in teams uitgevoerd. Peter Davids had het werk voorbereid. De sleuf waar het gaas 35 cm diep in gaat waardoor de vos er niet onder door kan graven was al gegraven door een loonwerker. Er werden 75 palen geplaatst, gaas gespannen en bevestigd en schrikdraden gespannen. De klus werd in 6 uur geklaard. Boven het gaas worden nog schrikdraden getrokken en op de palen komen ook nog schrikdraden. De foto’s zijn gemaakt door Jan Dirk Bol.

Leyduin en AWDuinen in de sneeuw

Wat is de natuur mooi met sneeuw! We konden op 14 februari 2020 prachtig allerlei sporen volgen. Van Hazen, vogels en een vos. Maar de zwakken onder de vogels hebben het dan moeilijk. Indruk maakte de dode Merel die we bij een boom vonden. Via Leyduin kwamen we bij de Oranjekom waar we veel verschillende watervogels zagen: Grote Zaagbekken, een IJsvogel, Houtsnip en Watersnip. Gelukkig konden we even opwarmen in het Koetshuis van Leyduin waar boswachter Jeroen iets vertelde over zijn werk.  Lees verder

Damherten, Kuifmezen en ijs!!!

Wat hebben we weer genoten van de excursie met de jeugd op 10 januari 2021. We waren met negen kinderen en het had die nacht wat gevroren. Het leuke is dat je in de AWDuinen mag struinen. En dat hebben we gedaan. Je komt dan op leuke plekken. De kinderen worden heel blij van de Damherten die zich van dichtbij laten zien. En er zat een prachtige Grote Bonte Specht boven in een Lees verder

Oproep: IJsvogel gezien? Geef het door

IJsvogel / Joke Huijser-Spekken

De IJsvogelwerkgroep gaat nauwgezet volgen wat de vorstweek in februari 2021 voor gevolgen heeft voor de populatie IJsvogels in onze regio. Daarom vraagt de coördinator Letizia Baas elke waarneming van een IJsvogel (buiten de AWDuinen) door te geven via waarneming.nl. Dit helpt de leden van de IJsvogelwerkgroep bij het opsporen van mogelijke nestlocaties en het bepalen van de populatie. Zet erbij welk gedrag is waargenomen. Ga niet zelf op zoek naar nesten!