Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Wat is de ‘gemeenste’ vogel: reiger of parkiet? 

Negen kinderen van de Jeugdvogelclub beleefden op 11 februari ’24 een bijzondere ochtend in het Vogelhospitaal. Eerst plozen we braakballen van een Kerkuil uit Spaarnwoude onder leiding van Nico Jonker. Nico is geïnteresseerd in de verspreiding van muizensoorten in Noord-Holland en beschouwt de uilen als zijn hulpjes. Ook de kinderen waren nu zijn hulpje. Maar liefst 129 prooien werden gevonden van 8 verschillende soorten: natuurlijk veel Veldmuizen, maar ook 9 zeldzame Noordse Woelmuizen, 2 Dwergmuizen en 1 Woelrat!

Na het pluizen nam Annemarijn Sintenie ons mee op een rondleiding door het prachtige Vogelhospitaal. We liepen door alle ruimtes en tot slot leerden de kinderen hoe je zieke vogels hanteert. Dat leerde Annemarijn met nep-vogels. Was nu de reiger (pikken naar ogen) of de Halsbandparkiet (bijten in nagelriem) het gemeenst? Het was een superleuke en leerzame ochtend.