Vogelmeer

Geoorde fuut. Foto Ronald van Zon

Geoorde fuut. Foto Ronald van Zon

Meer met enkele eilanden dat in de jaren vijftig is gegraven, omgeven door rietkragen. Aan de westzijde van het meer ligt een open duingebied, aan de oostzijde bevinden zich dennen- en berkenbossen. Ingang Parnassia is de meest nabijgelegen ingang en vanuit Haarlem of Zandvoort bereikbaar met buslijn Connexxion 81. Uitstappen aan de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee.

Soorten

Voorjaar/zomer: Aalscholver, Dodaars, Geoorde Fuut, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend,Kleine Karekiet en Rietgors. In de omgeving duinvogels zoals Groene Specht, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Grasmus en Braamsluiper. Tijdens de trektijd Beflijster. Najaar: Geoorde Fuut, Visarend, IJsvogel, Klapekster en Baardmannetje. Winter: Nonnetje, Brilduiker.

Waarnemingen

Bijzonderheden

Vogelobservatiehut ‘Schoutens vergezicht’ aan de zuidzijde van het meer. Ook de andere duinmeren in de Kennemerduinen (‘t Wed, Oosterplas en Spartelmeer) zijn een bezoekje waard.