Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Uit de oude doos: Lezing Jan.P. Strijbos uit 1978 op film

Ruud Vlek van de Heimans en Thijsse Stichting attendeerde ons op een nieuw filmpje van Jan P. Strijbos uit de oude doos, digitaal bewerkt en voorzien van een lezing die Strijbos hield voor de Vogelwerkgroep Haarlem in april 1978. Deze compilatiefilm toont beelden uit vroegere kolonies van Blauwe Reigers en Lepelaars in Noord- en Zuid-Holland (1930-1960).

Dit filmpje is om meerdere redenen nog van belang. Het namelijk bevat beelden van de vroegere kolonie Blauwe Reigers in de Rotterdamsche Diergaarde (1937), verdwenen door het bombardement op Rotterdam in mei 1940. Strijbos maakte hier bijzondere opnamen van het broedgedrag van Blauwe Reigers. Maar ook zien we oude beelden van de Lepelaarkolonie in het Zwanenwater, ooit de tweede kolonie van Nederland.

Door toevoeging van een cassette-bandje met een lezing van Strijbos bij deze film krijgen we nog eens een beeld van diens vaardigheden als natuurjournalist en natuurbeschermingspropagandist. Met dank en complimenten aan Hetty Litjens voor de kundige bewerking van de filmbeelden en geluidsband.

Zie voor meer oude natuurfilms op Vimeo : https://vimeo.com/showcase/6559427