Een gift geven

We zijn heel blij met giften. Veel leden maken wat extra’s over bij hun contributie, maar ook losse giften zijn welkom. maak uw gift over op het IBAN-banknummer van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is: NL74 TRIO 0379 4800 69. Zet bij de omschrijving ‘gift’. Als we uw gift moeten bestemmen voor een bepaald doel, zet dat er dan bij. Wilt u een grote gift doen voor een bepaald doel, neem dan even contact op met iemand van het bestuur.

Aftrekbaar van de belasting

De Vogelwerkgroep is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat betekent dat giften en contributies aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.