Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

ANBI

Onze vereniging heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft het voordeel dat giften en contributies aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting.

Naam: Vereniging Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Banknummer: NL74 TRIO 0379 4800 69
RSIN of fiscaal nummer: 8157.26.727.B.01
K.v.K. nummer: 40595015

Contactgegevens
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het Meerjarenplan 2023-2023 vind je hier.

Beloningsbeleid: alle medewerkers zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding.
Doelstelling: Beoefenen vogelstudie van in het wild levende vogels, doen van onderzoek, beschermen van de natuur in het algemeen en van wilde vogels in het bijzonder, het bevorderen van de kennis van de natuur en van vogels.
Verslagen van de uitgeoefende activiteiten staan op deze website. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen staan hier. Daar staat ook ons Meerjarenplan en het laatste Financiƫle verslag.