Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Grote Beren en Geoorde Futen

Wat hebben we genoten van de prachtige natuur in de Kennemerduinen. Met 5 kinderen en 3 begeleiders liepen we op zondag 12 juni 2022 van Parnassia naar het Vogelmeer. We hadden de kinderen de prachtige Geoorde Futen beloofd, maar op de weg ernaar toe zagen we zoveel (Blauwborst, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Kievit met vier jongen) dat we nog moesten aanpoten om het Vogelmeer te halen. Gelukkig zagen we daar de Geoorde Futen. Wel zes stuks en ze waren ook nog aan het baltsen. Op het plasje naast het Vogelmeer broedde een paartje Dodaars. Op de terugweg kropen er veel rupsen van de Grote Beervlinder over het pad en zagen we verschillende parelmoervlinders. Een jongen verzuchtte: ‘We zijn toch een vogelclub?’ Dat is natuurlijk ook zo. Nog even over 2 van de 3 begeleiders (Annemarijn en Dennis): dat zijn jongeren die zelf ooit bij de Jeugdvogelclub begonnen. Johan

Florian maakt een foto van de Dodaars op het nest.
Oppassen! Overstekende Grote Beerrups.
Kleine Parelmoervlinder