Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

De Griel: terug in de tijd

Als onderdeel van een vierluik over voormalige broedgebieden van Grielen in Nederland is een derde filmpje samengesteld met foto- en filmbeelden van de Grielen voorheen broedend in de duinen van Bergen en Schoorl.
 
Het bevat tekeningen van Hermann Schlegel, Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en Jan Ivangh, nestfoto’s van vier vogelfotografen: Herman van Zurk, Jan P. Strijbos, Nol Binsbergen en Jan Adriaan Cornelis Klok, en vier filmfragmenten van Strijbos (1937, 1946, 1950) en Andries Hoogerwerf.

 
Zie :  https://www.youtube.com/watch?v=lfwwLZVuH3Y
 
Hoewel vaak de verstoring door nestfotografie als een der factoren is genoemd van verdwijnen van de Griel als broedvogel, documenteert het verzamelde beeldmateriaal van Grielen in de duinen onder Bergen en Schoorl totaal tien verschillende nesten uit acht broedjaren, over een periode van 33 jaar. Op de foto’s en films is een enkele maal enige verstoring terug te zien, alsook de waakzaamheid van de Grielen.
 
Deze beelddocumentatie is tot nu toe grotendeels ongepubliceerd gebleven. Het bevat o.m. de volledige drie series van Nol Binsbergen uit 1938-1940, en de wellicht ooit voor een klein publiek vertoonde films van Strijbos en Andries Hoogerwerf. Strijbos maakte in 1950 de enige kleurenfilm van Grielen en jong op nest in Nederland.
 
Met veel dank aan Hetty Litjens, voor haar restauratie van de foto’s en films in dit overzicht.
 
Ruud Vlek
Heimans en Thijsse Stichting
Amsterdam