Aanmeldprocedure voor meerdaagse vogelreisjes

De meerdaagse vogelkampjes zijn populair en dat is fijn. Maar het noopt ons wel wat regels te hanteren voor het aanmelden. We willen iedereen evenveel kans geven aan zo’n reisje deel te nemen én we moeten rekening houden met een maximum aantal deelnemers. Dit ligt aan de accommodatie maar met een te grote groep is het vogelen ook niet goed meer te doen. Vooral niet bij onderdelen per auto of per fiets. Hier de aanmeldprocedure:

  • We publiceren de kampjes voortaan alleen in de Fitis en tegelijkertijd op de website. Het aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst. Op deze manier hebben alle leden evenveel kans mee te kunnen.
  • De kampjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.
  • Zijn er meer aanmeldingen dan er mensen mee kunnen, dan noteren we die op een reservelijst.
  • Leden van de Vogelwerkgroep hebben voorrang boven niet-leden.
  • Je aanmelding is pas definitief als de kosten (of een deel daarvan) zijn overgemaakt.
  • Afmelden na het over maken van het geld, kan alleen in overleg en met een belangrijke reden. Het kan zijn dat we (een deel van) de betaling houden voor al gemaakte kosten. Dit kan zijn omdat we al een accommodatie geboekt hebben voor een bepaald aantal mensen.
  • Deelnemen aan zo’n reisje doet iedereen voor eigen risico. Dat geldt overigens ook voor 2014 oktnov Lac du Der Freek Kamst (17)excursies die de Vogelwerkgroep organiseert.

Namens de “Kampjescommissie”, Ed Hoek, Margot van der Veen, Evert van Huijssteeden, Johan Stuart