Zwaneplas

Krooneenden. Foto  Willem Pompert

Krooneenden. Foto Willem Pompert

De Zwaneplas is eigenlijk een kanaal in het infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit vogelkijkpunt staat vooral bekend als verblijfplaats van Krooneenden in het winterhalfjaar. Maar ook andere eendensoorten kan je hier verwachten. De Zwaneplas (en de omliggende wateren) is ook de plek om Wilde Zwanen te zien in de winter.
Er zijn veel kanalen in de AWDuinen en er zitten overal wel watervogels, maar de Zwaneplas is vaak net even interessanter. In het winterhalfjaar zijn de Krooneenden de belangrijkste reden voor veel vogelaars om naar de Zwaneplas te lopen. Kennelijk is hier het favoriete voedsel van de Krooneend aanwezig: wortels, zaden en groene delen van waterplanten en daarbij zijn kranswieren het meest geliefd.
Dit vogelkijkpunt is alleen lopend bereikbaar. Er lopen vrijwel geen paden langs de Zwaneplas, dus zoek een duintop op om de vogels op de plas te bekijken maar verstoor de vogels niet!

Omgeving

Eigenlijk is de Amsterdamse Waterleidingduinen in het geheel goed voor vogels. Dus vanaf de ingang moet je op de vogels letten. Bij de ingang Panneland zijn dat de (broed)vogels van de binnenduinrandbossen, zoals Appelvink, Glanskop, Fluiter, Boomklever en diverse soorten spechten.
De infiltratiekanalen in de AWDuinen zijn altijd interessant, maar vooral bij aanhoudende vorst loont het de moeite de wandeling te maken. Grote aantallen watervogels concentreren zich dan in de kanalen en plassen die niet dichtvriezen. Ook Watersnippen en Houtsnippen verlaten dan de dekking om op de oevers naar voedsel te zoeken.

Waarnemingen

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden

Geldig toegangsbewijs is vereist. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij een automaat bij de ingang. Bij de Oranjekom is een bezoekerscentrum.

Bereikbaarheid

Het vogelkijkpunt de Zwaneplas ligt op ongeveer 2,5 kilometer vanaf ingang Panneland. Deze ingang ligt net ten noorden van Vogelenzang. Vanuit Haarlem bereikbaar met de bus tussen Haarlem en Den Haag, halte Bekslaan. Vanaf de bushalte is het nog ruim één kilometer lopen naar ingang Panneland.

Beheerder

Waternet is de beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen.