Zwaneplas

Krooneenden. Foto  Willem Pompert

Krooneenden. Foto Willem Pompert

Zoetwaterplas in het oostelijk deel van de infil­tratiegebieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit vogelkijkpunt ligt op ongeveer 2,5 kilometer vanaf ingang Panneland. Deze ingang ligt net ten noorden van Vogelenzang. Vanuit Haarlem bereikbaar met bus tussen Haarlem en Den Haag, halte Bekslaan. Vanaf de bushalte is het nog ruim één kilometer lopen naar ingang Panneland.

Soorten

Voorjaar/zomer: Roerdomp, Wintertaling, Slobeend, Bruine Kie­kendief, Havik, Buizerd, Boomvalk en Waterral. In de omgeving zangvogels als Blauwborst, Roodborsttapuit, Grasmus, Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, Kleine Karekiet, Rietgors en Rietzanger. Winter: Roerdomp, Wilde Zwaan, Wintertaling, Slobeend, Smient, Pijlstaart, Krooneend, Grote Zaagbek, Nonnetje, Brilduiker, Buizerd, Blauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Waterral, Watersnip, Bokje, Witgatje, Baardman en Waterpieper.

Waarnemingen

 

Bijzonderheden

Geldig toegangsbewijs is vereist. Dit vogelkijkpunt is alleen lopend bereikbaar. De Zwaneplas en omgeving zijn met name bij aanhoudende vorst interessant. Grote aantallen watervogels concentreren zich dan in de openblijvende kanalen en plassen. Let bij ingang Panneland op (broed)vogels van de binnenduinrandbossen, zoals Wielewaal, Grauwe Vliegenvanger, Boomklever, spechten en Goudvink.