Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Spaarnwouderplas

Vanuit de vogekijkhut aan de Kerkweg in het dorpje Spaarnwoude heb je goed zicht op de vogels in de plas en de weilanden rondom. Controleer ook de damhekken op roofvogels.

De Spaarnwouderplas ligt temidden van veenweiden en aan de rand van de oudste strandwal van de regio. De Kerkweg loopt over de restanten van de strandwal. Rondom de plas broeden nog relatief veel Grutto’s en andere weidevogels. De Grutto’s, Kluten en andere steltopers zijn vaak te zien in en rond de plas. Samen met eenden als Bergeend, Slobeend en soms een Zomertaling. De Smient was zeker vroeger de meest algemene soort bij de plas. Daarom kreeg de vogelkijkhut de naam ‘De Smient’.

Spaarnwouderplas / Johan Stuart
Spaarnwouderplas / Johan Stuart

De plas heeft een interessante geschiedenis. Toen begin jaren zestig de A9 dwars door de polder werd aangelegd, werd hier zand gewonnen als ophoogzand voor het talud. Er ontstond een 20 meter diepe plas van zo’n 6 ha. Later is deze zandput opgevuld met slib uit de havens van IJmuiden en het Noordzeekanaal. Ook werd er veen uit de Waarderpolder gestort. Doel was weer weilanden te creëren. Dat is deels gelukt, maar door inklink hebben we nu een ondiepe vogelplas. In de winter van 2018/2019 is door de boer van de Koningshoeve een broedeilandje aangelegd. Omdat het waterpeil ’s zomers wat lager gehouden wordt, zijn er meer slikrandjes. Gunstig voor steltlopers.

De huidige Vogelkijkhut is op 21 juni 2006 door Roy Slaterus en Lodewijk Blokland geopend.

  Waarneming.nl

Omgeving
De Verenigde Binnenpolder waarin de Spaarnwouderplas ligt, is een leuk vogelgebied. In het voorjaar verblijven er allerlei weidevogels, in de winter veel ganzen, roofvogels en Grote Zilverreigers. Het is mogelijk een rondje te lopen, vooral via fietspaden. Stop dan ook even bij het oude kerkje de Stompetoren. Tussen de dakpannen broeden Huismussen en Spreeuwen.

Bereikbaarheid
Het adres is: Kerkweg tegenover nr. 16 in het dorpje Spaarnwoude. Er is een parkeerterreintje en een fietsenrek.

Beheerder
De vogelkijkhut De Smient inclusief de knotwilgen rondom worden door leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland onderhouden. De hut is gebouwd in opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude.