Spaarnwouderplas

Veenweideplas met vogelkijkhut langs de Kerkweg bij het dorpje Spaarnwoude omgeven door vochtige graslanden. De Kerkweg is vanuit Spaarndam bereikbaar via de Hoge Spaarndammerdijk. Via Penningsveer is de Spaarnwouderplas bereikbaar vanaf de PTT-toren in de Waarderpolder. Vanuit het zuiden via Haarlemmerliede, bij de Zoete Inval afslaan richting Spaarndam.

Soorten

Voorjaar/zomer: eenden (o.a. Slobeend, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling en soms Zomertaling), steltlopers (o.a. Grutto, Zwarte Ruiter en Watersnip), Huiszwaluw, Spotvogel en Putter. Winter: soms Kolgans, Rietgans en Grauwe Gans. Verder Smient (talrijk), Slobeend, Wintertaling, Watersnip en Goudplevier. Vermeldenswaard is een lokaal paar Slechtvalk dat vaak in de omgeving van de plas op hekken pleistert en soms rond de plas jachtvluchten uitvoert.

Waarnemingen

Bijzonderheden

Vogelobservatiehut “de Smient”. De plas wordt ‘s zomers door verschillende soorten als gemeenschappelijke slaapplaats gebruikt, zodat een avondbezoek de moeite waard kan zijn.