Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Kennemermeer

Een ondiep meer met brede rietzomen net achter de zeereep in IJmuiden. Ook de omliggende bosschages en vochtige graslanden zijn het bezoeken meer dan waard. Niet alleen vanwege de vogels, maar ook vanwege de vele bijzonder planten die hier groeien. Het is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Kennemermeer / Johan Stuart
Kennemermeer / Johan Stuart

Het Kennemermeer ligt ten zuiden van de Jachthaven bij de Zuidpier van IJmuiden en is ingeklemd tussen de oude en de nieuwe zeereep. Het meer was oorspronkelijk bedoeld voor recreatie maar is vooral bekend wegens zijn vogelrijkdom. Op de plas verblijven veel meeuwen die zich wassen in het zoete water. Verder kan je er altijd allerlei soorten eenden zien. Door de ligging dichtbij zee, tref je er soms soorten, die je hier niet verwacht. In de brede rietkraag zijn vrijwel alle soorten rietvogels wel aangetroffen. De natte graslanden rondom zijn in het late najaar een toevluchtsoord voor Bokjes. In de struiken rondom broeden naast veel Nachtegalen alle soorten die je in dit soort biotopen kan verwachten.
Een wandeling rondom het meer is goed te doen, hou wel rekening met vooral aan de zuidkant flink natte delen. Als alternatief is dan het wandelpad te volgen.

 Waarnemingen

Omgeving

Het Kennemermeer is goed te bezoeken in combinatie met de Zuidpier van IJmuiden. Als de Zuidpier gesloten is vanwege harde wind, is het Kennemermeer een goed alternatief.
Ook vogelrijk zijn de zogenaamde Kunstenaarsduintjes die net ten oosten van de oude zeereep liggen. Ze bestaan uit abelen-, vlier- en duindoorncomplexen met enkele kleine meertjes ertussen, vooral zeer interessant voor doortrekkende zangvogels.
Ook de nieuwe duinen en moerasstrook ten zuiden van het Kennemermeer zijn interessant. 

Bereikbaarheid

Volg in IJmuiden de verkeersborden Strand Zuidpier/Marina. Betaald parkeren. Er rijdt een bus vanuit Amsterdam en vanuit Haarlem. Vanaf het Kennemermeer zijn de Kunstenaarsduintjes gemakkelijk te bereiken via een wandelpad de oude zeereep. Route.

Beheerder

Vrijwilligers van Vrienden van het Kennemerstrand beheren het gebied. Het is een werkgroep van de K.N.N.V. Haarlem. Website. Hun werk bestaat vooral uit het terugdringen van woekerende struiken.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat Natuurmonumenten het gebied gaat beheren.